lauantai 7. helmikuuta 2009

Valtuuston puheenjohtajistolla suuri vastuu

Vain terveessä ruumiissa viihtyy voimakas sielu, sanoi J.W. von Goethe aikanaan. Oulaskankaan sairaalan korkeatasoinen toiminta ja asiakasystävällinen toimintatapa on mahdollistanut minulle, Erkki Aholle, Goethen ajatuksen toteuttamisen. Minut vietiin ambulanssilla keskiviikkoiltana 4.2.2009. Oulaskankaan sairaalaan. Minulla oli 40 astetta kuumetta ja korkea lepopulssi sekä erittäin korkea painepaine.
Sairaslomani jatkuu 15.2.2009 saakka. Suuret kiitokset Oulaskankaan erittäin palvelualttiille ja todella ammattitaitoiselle henkilökunnalle ja erityisesti lääkäri Tuula Pienimäelle erittäin hyvästä hoidosta. Oulaskankaan sairaalan toiminnalle annan arvosanan 10+ eli hyvistä paras.Valtuuston puheenjohtajistolla on erittäin suuri vastuu Kalajoen kaupungin toiminnasta. He ovat isäntien isäntiä. Kaupunginhallitus ja virkamiehet ovat isäntiin nähden renkejä. Minä pidän keskeisinä asioina luottamistoimien hoitamisessa avoimuutta, rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Tunnen nyt Suomen lain niin hyvin, että lisään luottelooni vielä lainmukaisuuden. Näiden toimintaperiaatteiden mukaan toimin. Tiedän, että toimintaperiaatteeni tulevat aiheuttamaan kritiikkiä niiden taholta jotka eivät ole valmiita niitä hyväksymään. Olen valmis kuuntelemaan mielipiteitä ja jopa neuvoja asioista, mutta päätökset teen itsenäisesti. Minkään ryhmän painostusyritykset eivät tule muuttamaan toimintaperiaatteitani. Olen koko valtuuston varapuheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajien toiminta antaa selkeän kuvan siitä arvomaailmasta mitä Kalajoen kaupungin toiminnassa arvostetaan ja noudatetaan. Vaikeatkin asiat on ratkaistava lainmukaisesti.

Edellinen päiväkirjakirjoitukseni täytti tavoitteen. Asioista syntyi keskustelua. Kiinnostus nettisivujani kohtaan lisääntyi. Raili Myllylä ilmoitti minulle vähemmän iloinen ilme kasvoillaan olevansa loukkaantunut kirjoituksestani. Kirjoituksen tavoite ei kuitenkaan ollut loukata ketään. Mielestäni poliitikon tulee kestää krittiikiä toimistaan loukkaantumatta kritiikistä.
Minulle jäi uusien valtuutettujen perehdyttämistilaisuudessa maanantaina 2.2.2009 Hotelli Sanissa sellainen vaikutelma, että myös kaupunginjohtaja Jukka Puoskari oli vetänyt herneen nenäänsä. Puoskarin esitelmän aiheena oli konserniasiat, mutta hän keskittyi kehumaan puheenvuorossaan nimeltä mainitsematonta henkilöä. "Tulipahan sanottua", oli kaupunginjohtajan sanoma.

Asioiden valmistelu ja asioiden käsittely

Valtuuston puheenjohtajien tulee valvoa, että virkamiehet valmistelevat kaupunginhallituksen kokoukseen asiat perusteellisesti ja lainmukaisesti. Valtuustoon puheenjohtajien tulee valvoa, että jokainen kaupunginhallituksen jäsen tietää mistä päätetään ja mitkä ovat päätöksen seuraukset. Otin poikkeuksellisesti esille omassa blogissani parilla esimerkillä puutteellisesti valmistellun ja toisessa tapauksessa lainvastaisesi valmistellun asian. Uskon, että tämä asia tuli nyt virkamiesten eli renkien tietoon ja ymmärretyksi. Toivottavasti tällaiseen toimintaan ei tarvitse toista kertaa blogisivuillani palata. Luottamushenkilöitä ei voi aliarvioida. Lain mukaan kunnan viranomaisten on ympäristönsuojelua koskevissa asioissa oltava keskenään yhteistyössä. Jos kunnan viranomaisen käsiteltävänä olevalla asialla on olennainen merkitys ympäristönsuojelun kannalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Kysymyksessä oli lausunto Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavasta ja asemakaavaluonnoksesta sekä Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan luonnoksesta. Siis ei mikään pieni ja vähäpätöinen asia kalajokisten kannalta. Siksi asian valmistelu olisi pitänyt tehdä lain mukaisesti.

Listan ulkopuolelta päätettäväksi tulevat asiat vaativat yksimielisen hyväksynnän. Asia on myös puheenjohtajan todettava ja kaupunginhallituksen enemmistön päätettävä. Asia on myös kirjattava pöytäkirjaan. Listan ulkopuolelta on enää turha tuoda huonostivalmisteltuja ja keskeneräisiä asioita kaupunginhallitukseen. Asiat on valmisteltava kunnolla. Normaali toiminnassa ei ole sellaisia asioita, joita valmistelija ei ehdi kunnolla valmistelemaan. Pöytäkirjaamattomia päätöksiä ei saa olla. Toiminnan pitää olla avointa, rehellistä ja julkista.
Kaupunginhallituksen jäsenten tulee tietää mistä he päättävät ja mitkä ovat päätöksen seuraukset. Pelkka luottaminen ei ole enää riittävä päätöksenteon peruste Kalajoen kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen jäsenillä tulee olla kaikki tarvittava materiaali päätöksen tekemiseen. Luulo ei ole tiedon väärti.

Tiedän, että jämäkkä toimintalinjani valtuuston varapuheenjohtajana herättää keskustelua. Tyytymättömät alkavat heti leimata minua yhteistyökyvyttömäksi ja yrittävät potkia aisan yli jne. Joku voi puhua jopa Ahon ruotuun laittamisesta. Se heille sallittakoon. Minä olen kuitenkin isäntä valtuuston varapuheenjohtajana ja virkamiehet sekä kaupunginhallituksen jäsenet ovat ikäänkuin renkejä eli valtuuston päätösten toimeenpanijoita. Minä valvon, että asiat käsitellään oikein ja lainmukaisesti sekä kalajokisten edun mukaisesti. Kun asiat käsitellään toimintalinjani mukaisesti niin puheet yhteistyökyvyttömyydestä ja epäluotettavuudesta loppuvat. Käytännössä toimintalinjani merkitsee salaseuramenttaliteetin loppumista. Minä toimin näin yhteistyössä muiden puheenjohtajien kanssa.

Ei kommentteja: