maanantai 19. lokakuuta 2009

Kalajoki Akatemia ja sen taustat


Projektin hyväksytty toteutusaika on 1.12.2007 - 31.5.2010. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 300 000 euroa. Projektin toteuttaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän Kalajoen ammattiopiston matkailuinstituutti ja Kalajoen kaupunki yhteistyönä. Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminnanjohtaja Mia Lahtinen Kalajoen Matkailu ry:stä ja jäseninä rehtori Seppo Tuomainen Kalajoen ammattiopisto Artemasta, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja elinkeinojohtaja Miia Himanka Kalajoen kaupungista sekä yrittäjä Hanna Saari Hiekkadyyni Oy:sta ja seutukuntajohtaja Timo Kiema Ylivieskan seutukunnasta. Pohjois-Pohjanmaan Liitto on nimennyt projektin valvojaksi Auli Suorsan. Projektilla on toimitilat Kalajoen Meriluontokeskuksessa.
Mia Lahtinen on toiminut projektin ohjausryhmässä 19.1.2009 saakka ja Seppo Tuomainen 31.12.2008 saakka. Ari Sarpola on aloittanut ohjausryhmän jäsenenä 1.2.2009. Ohjausryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Kalajoen seudun matkailustrategian välitarkastusraportti on päivätty 3.6.2009.
Katso

Rahalla strategiaa
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/rahalla-strategiaa.html

Väliraportin tarkastelua

Tarkastelen raporttia oman työkokemukseni perusteella entisenä kauppaopiston yritystalouden opettajana, entisenä matkailualanyrittäjänä ja konsulttina. Jos kauppaopistossa yritystalouden kokeessa olisi ollut koekysymyksenä matkailustrategian laatiminen, niin tällainen raportti ei olisi minulta saanut hyväksyttävää arvosanaa koevastauksena. Raportti on sekava. Siinä ei ole selkeästi määritelty:
missä olemme tilanne – voimat, heikkoudet, uhkat ja mahdollisuudet.
minne haluamme mennä – tavoitteet
kuinka aiomme päästä perille – keinot
mitä tulee maksamaan – rahoitussuunnitelma
kuka vastaa – todelliset vastuutahot


Raportti perustuu liian suurelta osalta epävarmoihin olettamuksiin. Esimerkiksi majoitusvuorokausien laskeminen osoittaa totuuden varomatonta käsittelyä. Suora lainaus raportista:
”Kalajoen seudun majoitusvuorokaudet nousevat yhtensä noin 470 000 vuorokauteen kun loma-asuntojen käyttäjät otetaan huomioon. Tätä arviota tukee myös vedenkulutuksen pohjalta tehty arvio, jonka mukaan yksistään Hiekkasärkkien matkailukeskuksen alueella kulutettiin v. 2007 vettä 530.000 yöpymisvuorokauden verran.”

Mielestäni raportin majoitusvuorokausien arvio on yhtä luotettava kuin kiinalaisten määrän arvioiminen suolan kulutuksen perusteella.

Poimintoja strategiasta

- Jotta matkailualue houkuttaisi matkailijoita ympäri vuoden, täytyy palveluitakin olla tarjolla ympärivuotisesti.
- Kun alueella toimii useita yrityksiä, niiden on hyvä sopia keskenään vuorot, milloin kukin niistä palvelee asiakkaita.
- Ympärivuotisuuden kehittymisen kannalta on tärkeää myös viestittää kohteiden aukioloajoista ja palveluista.
- Kalajoella osa yrityksistä toimii vain kesäkaudella.
- Kaikki Suomessa tuntevat jo nyt Kalajoen.
- Erityisesti lapsiperheet etsivät hauskanpitoa.
- Kalajoen asiakkaat voidaan jakaa viiteen pääkohderyhmään 1) lapsiin, 2) senioreihin ja keski-ikäsiin pariskuntiin, 3) yritysten henkilöstöön ja yhdistyksiin, 4) tapahtumien yleisöön sekä 5) loma-asuntojen omistajiin.
- Kalajoki tarjoaa kompaktin alueen, monipuoliset palvelut ja kauniin ympäristön erilaisille tapahtumille ympäri vuoden.
- Ulkomaisten matkailijoiden osalta tavoitteena on sen kuusinkertaistaminen noin 37.00 yöpymisvuorokauteen.
- Jotta voidaan saavuttaa vuodelle 2020 asetettu 478.00 rekisteröitynyttä yöpymistä, täytyy myös entisestään vahvoja kesälomakuukausia vahvistaa voimakkaasti edelleen.
- Kalajoen matkailutulo tulisi olemaan vuonna 2020 nykyhintatasolla mitattuna noin 66 miljoonaa euroa. Näissä laskelmissa ei ole huomioitu päiväkävijöiden kulutusta.

Toimenpideohjelma

- Kalajoen brändin ja markkina-aseman vahvistaminen laadukkailla palveluilla
- jäsentää Kalajoen matkailutarjonta ja tuoda se helposti kaikkien toimijoiden tietoon
- Tapahtumien luonnetta ja sisältöä suunniteltaessa täytyy kiinnittää huomiota tapahtuman istuvuuteen Kalajoelle.
- Hyvä saavutettavuus on osa tapahtuman onnistumista.
- Kalajoki Akatemia toimii yhteistyössä Kalajoki matkailuyhdistyksen kanssa. Kalajoki Akatemia on työnimi, jonka alle ollaan kokoamassa matkailun kehitysyhtiötoiminnan ohjaus ja Kalajoen kaupungin vapaa-aikapalveluita sekä mahdollisesti matkailun neuvontapalvelut.
- tavoitteena on tarjota nykyisillä resursseilla kuntalaisille, matkailijoille ja muille asukkaille laaja laadukas palvelukirjo.
- Matkailun Kehitys Oy on mahdollisesti Hiekkasärkät Oy:n ja Himangan matkailun fuusioinnin tuloksena syntyvä matkailutoimialan kehittämisyhtiö.
- Kalajoki Akatemia-työnimikkeen alle kootaan matkailun kehitysyhtiötoiminnan ohjaus ja Kalajoen kaupungin vapaa-aikapalvelut ( mm. liikunta, kulttuuri, nuoriso, kansalaisopisto). Tavoitteena on tarjota nykyisillä resursseilla kuntalaisille, matkailijoille ja muille asiakkaille entistä laajempi ja laadukkaampi palvelukirjo. Matkailun neuvontapalvelut järjestetään mahdollisesti tämän toiminnon alle.
- Rahoittajat: Varmistetaan, että maakunnan liitot huomioivat matkailustrategian linjaukset. Varmistetaan, että TE-keskukset käyttävät olemassa olevia rahoitusinstrumentteja matkailuelinkeinon kehittämiseen. Aktivoidaan rahoittajien matkailun toimialatiimien toiminta maakunnittain.
- Hankesuunnittelu ja hallinnointi: Kalajoki Akatemia, Kalajoen Matkailun Kehitys Oy, oppilaitokset ja elinkeinoyhtiö.
- Seuranta Kalajoki Akatemia/ Kalajoen kaupunki

Erkin kommentti:
Projektiraportti puhuu kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin suulla. Näin projektin saanut konsulttiyhtiö toimii kaupunginjohtajan äänitorvena. Hintaa projektilla on 300 000 euroa.

Kun käsiteltiin valtuustossa Kalajoen tulo- ja menoarviota vuodelle 2009, niin käytin puheenvuoron, jossa totesin, että Kalajoen Hiekkasärkät Oy;llöä ei ole enää taloudellisia toimintaedellytyksiä. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimintana on enää kylpylälippujen myyminen sekä kahvilatoiminnan ylläpitäminen. Kalajoen kaupunki (kalajokiset) maksavat ylläpitokulut. Katsoin, että Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtajan tehtävät vastaavat nykyisellään opettajan tehtäviä kesällä ja sisävesilaivan kapteenin tehtäviä talvella. Silloin jotkut valtuutetut hymyilivät kommenteilleni.

Nyt voidaan tarkastella Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n tilannetta ja todeta, että yhtiön tulos on pahasti miinuksella ( en paljasta tappion suuruutta vaikka tiedän sen tarkasti) eikä muita vaihtoehtoja ole kuin kaataa Kalajoen Hiekkasärkät Oy Kalajoen kaupungin syliin. Tätä operaatiota nimitetään Kalajoen Akatemiaksi. Tässä yhteydessä ollaan vielä visusti hiljaa siitä, että Hotelli Sanin kiinteistöyhtiö on Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n tytäryhtiö. Nyt siis pyritään pumppaamaan yhteiskunnan rahaa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n pelastamiseen ja Kalajoen virkamiesjohdon ja luottamushenkilöjohdon hiekkalaatikkoleikkeihin. Operaation nimi on Kalajoki Akatemia. Kalajoki Akatemian uskottavuus ja rahoitus on kuulijan vastuulla.

Kalajoki Akatemia ei ole juridinen yksikkö. Se on mielikuvituksen tuote ja uskon asia. Siitä on nyt tullut Kalajoen matkailu-uskonnon uusi dogmi eli uskonkappale. Kalajoki Akatemian toiminnasta ei ole mitään konkreettista suunnitelmaa, ei myöskään budjettia eikä rahoitussuunnitelmaa. Ei voi ollakaan, koska Kalajoki Akatemiaa ei ole olemassa. Olen kuitenkin saanut tiedon, että Kalajoki Akatemia on palkannut jo yhden työntekijän, joka aloittaa toimintansa 26.10.2009. Paikka ei ole ollut missään julkisesti haettavana, vaan valinta on suoritettu hyvä-sisko-periaatteella. Kuka maksaa viulut ja kuka on vastuussa asian juridisesta puolesta?

Katso
Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html

Näin Kalajoella kilpailutetaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nin-kalajoella-kilpailutetaan.html

Hotelli Sani ja Meriluontokeskus avattu
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=348

Ei kommentteja: