keskiviikko 22. tammikuuta 2020

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen


Käräjätuomari Sarianne Ervastin kuulustelukertomus 5770/R/53493/18 ( sininen)ja Erkki Ahon kommentit siihen (musta)

Tämän jälkeen touko- tai kesäkuussa Erkki Aho tuli käymään Raahen käräjäoikeuden kansliassa. Tällöin Aho asioi Valeria Ostroukhin kanssa. Valeria oli yrittänyt palvellla Ahoa, mutta Aho ei ollut tyytyväinen. Valeria aluksi soitti minulle ja pyysi, että tulisin käymään Ahon luona. Esitin Valerialle pyynnön , että hän hoitaisi asian ilman minua. Muistelen , että lopulta Valeria tuli käymään luonani ja pyysi minua paikalle, koska Aho ei ollut tyytynyt Valerian vastauksiin. Normaali käytäntö on, että asiakkaalla ei ole oikeutta tavata tuomaria, koska asiakkaille annetaan mahdollisuus vastata asiaan lausumapyynnöllä. Näin halutaan turvata tuomarin riippumattomuus asiassa.

Tämä teksti pitää suurelta osin paikkansa. Menin Raahen käräjäoikeuteen todistajan Ivan Georgevin kanssa tarkistamaan sähköpostilla lähettämäni haastehakemuksen ja haastehakemuksen todistusaineiston. Halusin tarkistaa sen, koska olin täysin varma asiastani, että olen oikeassa. Epäilykseni asian hoitoon heräsi kun soitin ulosottomiehelle, jonka olin haastanut oikeuteen siitä, että ulosottoviranomaiset perivät minulta sellaista saatavaa mikä oli saatu aikaan Suomen valtion rikollisella toiminnalla ja siksi se oli perintäkelvotonta. Olin varmsitanut, että ulosottoviranomaiset ovat varmasti tietoisia asioista, mutta he toimivat rikoslain 15 luvun vastaisesti. Kaiken lisäksi käräjätuomari Ervasti oli ilmoittanut milloin hän antaa asiassa ratkaisunsa. Tämä herätti minun huomiotani,koska tiesin varmasti olevani oikeassa ja epäilin käräjätuomari Sarianne Ervastin toimintaa asiassa. Hän oli siis tehnyt päätöksen etten saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä saa todistaa, että kaikki ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan Suomen valtion rikollisella toiminnalla.

Käräjäoikeuden kansliassa sain kopiot nähtäväksi sähköpostitse lähettämästäni aineistosta ja huomasin, että aineisto oli tulostettu väärin. Linkit oli jätetty avaamatta ja niin koko todistusaineisto oli tulostamatta. En tietenkään ollut siihen tyytyväinen, koska olin käynyt oikeustaistelua jo lähes 24 vuotta. Oulun poliisi ja KRP oli jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja laillisuusvalvojat olivat tehneet ei anna aihetta päätöksiä. Korkein oikeus ei ollu purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä vaikka todistusaineistot ovat olleet kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Korkein oikeus siis on toiminut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin hankkia oikeutta todistamalla käräjäoikeudessa olevani oikeassa ja todistamalla Suomen valtion rikollinen toiminta. Minä katsoin, että Suomen valtion rikollinen toiminta täyttää ihmisoikeusrikosten tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön, koska poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikokista puhumattakaan.

Nyt kuitenkin lopulta menin kansliaan ja tapasin Erkki Ahon. Muistan, että Aholla oli mukana joku hänen nimeämänsä todistaja. Aholla oli nähtävillä papereita, joita hän oli toimittanut asiaansa liittyen aiemmin. Aho väitti, että olimme tulostaneet nämä paperit väärin. KERROIN AHOLLE, ETTÄ KÄRÄJÄOIKEUS ITSE PÄÄTTÄÄ, MITÄ ASIAKIRJOJA TULOSTETAAN. Aho ei halunnun ymmästää tätä ja hän väitti, että paperit on tulostettu väärin ja että emme olisi perehtyneet asiaan.

Käräjätuomari Ervastin kertomus pitää paikkansa. Minulla oli mukana todistaja Ivan Georgiev juuri tämän takia että hän voi todistaa käräjäoikeuden kanslian tapahtumat ja sen, että olen todistanut käräjäoikeudelle että sähköisesti lähettämäni aineisto on tulostettu väärin. Todistusaineisto on jätetty tulostamatta. Minä en pyytänyt käräjätuomari Ervastia paikalle vaan sen teki käräjäsihteeri. Näin tuli kuitenkin käräjätuomari Sarianne Ervastille selväksi se, että sähköisesti lähetetty aineisto oli tulostettu väärin. Myös tämä pitää Ervastin kuulustelukertomuksessa paikkansa: KERROIN AHOLLLE, ETTÄ KÄRÄJÄOIKEUS ITSE PÄÄTTÄÄ, MITÄ ASIAKIRJOJA TULOSTETAAN. Tässä on nyt se virhe, että käräjätuomari Sarianne Ervasti oli päättänyt etukäteen, ettei oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä anneta eikä Aho saa todistaa, että kaikki hänen ulosottosaatavansa ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Siksi hän ei ollut ilmoittanut ulosottoviranomaisille lainkaan siitä, että heidät on haastettu asian johdosta oikeuteen. Käräjätuomari syyllistyi näin todistusaineiston vääristelyyn, ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan estämällä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, hän laiminlöi virkavelvollisuutensa ja käytti törkeästi virkavaltaansa väärin ja syylistyi muun muassa kidutukseen, koska rikollinen ulosotto oli jatkunut jo 24 vuotta. Hän peitteli Suomen valiton rikollista toimintaa ja valtiopetosta sekä suojeli rikollisia.

Lopulta ilmoitin Aholle, että asia ei nyt etene ja että poistun paikalta. Kerroin myös Aholle, että hänkin voi poistua paikalta. Keskustelumme kesti tällöin noin 10 minuuttia.

Tämäkin pitää suurelta osin paikkansa. Käräjätuomari Ervasti käyttäytyi erittäin ylimielisesti ja ala-arvoisesti. Hän jäi rysän päältä kiinni. Hän ei ollut perehtynyt asiaan eikä hän pystynyt vastammaan kysymyksiini, jotka koskivat sähköisesti lähettämääni aineistoa. Kaikesta kävi ilmi, että hän oli tietoisesti ja vakaasti päättänyt etten saa todistaa, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Minä en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä mikä on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Oli siis ihan sama mitä todistusaineistoa käräjäoikeuteen olen lähettänyt niin sillä ei ole mitään merkitystäasiassa. Käräjätuomarin menettely asiassa oli todella töykeää ja epäystävällistä. Tämän voin sanoa alan ammattilaisena, koska olen toiminut asiakaspalvelun opettajan Raahen Porvari- ja kauppakoulussa 12 vuotta. Näin surkeaa asiakaspalvelua en ole muualla kokenut. Arvioini mukaan keskustelumme kesti korkeintaan 3-5 minuuttia. Kaikesta näki ettei käräjätuomari ollut viitsinyt tai muusta syystä perehtynyt asiaan lainkaan.

Käyttäydyin asiallisesti ja poistuin Raahen käräjäoikeuden kansliasta suoraan Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminnasta. Valitettavasti Raahen poliisiasema oli tuolloin kiinni eikä paikalla ollut yhtään poliisia.
Mieleeni tuli Erkki Aurejärven ajatukset:
Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

Kalajoelle päästyäni tein sähköisesti rikosilmituksen Oulun poliisille. Asia siirretiin Raahen poliisille Mensoselle, joka teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen. Kävimme Mensosen kanssa sähköpostiviestikeskustelun, jossa selkeästi tuli selväksi Mensoselle, että käräjätuomari Sarianne Ervasti oli toiminut vastoin lakia. Kävimme keskustelun Mensosen kanssa myös asioiden yksityiskohdista kuten entisen asianajaja Asko Keräsen toiminnasta ja hänen ratkaisevasta rikoksestaan. Mensonen vähätteli tapahtumaa. Juuri tämä Keräsen rikos on se suurin syy miksi minä olen joutunut kärsimään jo 24 vvuotta ulosottohelvettiä. NYT TÄMÄ MENSONEN ON TUTKINNANJOHTAJANA ASIASSA.

Olin heinäkuun kesälomalla. Lomalta palattauani sain tietää, että Erkki Aho oli kannellut ratkaisustaan hovioikeuteen. Hovioiekus ratkaisi kantelun niin, että Aholle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa.

Tämäkin Ervastin lausuma pitää paikkansa. Nyt rikostutkinnassa on tutkittava Rovaniemen hovioikeuden toiminta asiassa ja asiakirjat joiden perusteella asia on ratkaistu. Nämä asiakirjat on poliisin hankittava ja tutkittava Rovaniemen hovioikeuden päätös. Minä vaadin että saan antaa niistä lausunnon. Minä en ole koskaan saanut suullista käsittelyä Rovaniemen hovioikeudessa eikä koskaan ole ollut mitään merkitystä sillä mitä todistusaineistoa olen Rovaniemen hovioikeudelle esittänyt. NYT ON SELVITETTÄVÄ ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN TOIMINTA. Siihen minulla on laillinen oikeus ja se on Suomen kansa etu.

Syksyllä harkinta-ajan jälkeen Ahon vaimon avioeron toisen vaiheen hakemus tuli käsittelyyn. Asia lähetettin aluksi Aholle lausunnolle. Aho vaati, että asiasta järjestetään istuntokäsittely. Aholla oli myös muita käsitelyjärjestykseen vaikuttavia vaatimuksia. Muistan, että Aho lähetti minulle sähköpostin, jolla hän ilmoitti, että hän tulee tarkastamaan , että kaikki asiakirjat on tulostettu oikein. Aho ilmoitti päivän, milloin hän tulossa. Minulla oli tuolloin isutunto ja tiesin olevani varattu. Kävin ilmoittamassa kansliassa, että mikäli Aho saapuu paikalle, kaiki asiakirjat voi hänelle näyttää, mutta itse en saavu tuolloin paikalle, koska olen istunnossa.

Minulla oli Ahon avioeroasia pohdinnassa, kun sain Aholta sähköpostiviestin, jolla hän peruutti kaikki oikeudenkäyntiväitteensä ja pyysi asian pikaista ratkaisemista. Tämä sama sähköpostiviesti tuli myös esimiehelleni Ville Vuorialholle. Tämän jälkeen tein hyvin nopeasti heidän avioeroasiassa ratkaisun.

Nyt tärkeää on kaivaa esille se sähköpostit mitkä olen lähettänyt. Sähköpostissa pyysin ratkaisemaan ensin ulosottoasian (Ville Vuorialho) ja sen jälkeen voisimme vaimon kanssa harkita uudestaan asiaa. Olen vuoren varmasti oikeassa siinä, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Katsoin, että ei ole oikein että meille myönnetään avioero ja olemme yhdessä kärsineet lähes 25 vuotta Suomen valtion rikollista toimintaa ja yli 30 vuotta Kalajoen kaupungin syrjintää. Suomen valtio on korvausvelvollinen aiheuttamistaan valtavista taloudellisista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä, joita myös käräjätuoamri Sarianne Ervastin perustuslain ja ihmioikeussopimusten vastainen toiminta oli aiheuttanut. Oulun Poliisi ja syyttäjät olivat laiminlyöneet tehtävänsä ja siksi tämä rikollisuus on saanut jatkua. Vaimoni onoikeutettu vahingonkorvauksiin ja siksi avioeroa ei olisi pitänyt myöntää.

7,2 miljoonan lottovoitto sotki avioelämämme ja se näkyy avioero-oikeudenkäynti papereissa. NYT NÄMÄ ASIAKIRJAT JA SÄHKÖPOSTIT ON KAIVETTAVA ESILLE TODISTUSAINEISTOKSI ASIASSA. ON TÄYSIN SELVÄÄ, ETTÄ 7,2 MILJOONAN LOTTOVOITTO PERHEPIIRIIN VAIKUTTAA ASIOIHIN. Minä vastustin avioeroa kaikin mahdollisin keinoin aina viimeiseen asti. Meillä on yli 44 vuoden avioliitto takana ja se tuhoutui Suomen valtion rikolliseen toimintaan mukaanluettuna käräjätuoamri Sarianne Ervastin toiminta ja Oulun poliisin ja Oulun käräjäoikeuden rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minulle ei ole annettu mahdollisuutta todistaa sitä, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Kaikki rikostutkintapyynnöt on jätetty tutkimatta ja siksi rikolliset ovat saaneet toimia villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa.
Avioeroasia oli minulle äärettömän vaikea asia ja se näkyy asiakirjoista. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Ervasti nautti tehdessään avioerpäätöksen minun vastustaessa avioeroa kaikin mahdollisin keinoin. Se oli raadollista vallan väärinkäyttöä.

Minä vaadin, että korkein oikeus purkaa kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat päätökset mukaanluettuna avioeropäätös ja Suomen valtio korvaa minulle ja vaimolleni kaikki aiheuttamansa valtavat aloudeliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.

Olin 19.11.2018 aamulla työpaikkamme kahvihuoneessa, kun paikalle tuli sihteerimme Valeri Ostroukh. Valeria ilmoitti, että Erkki Aholta oli saapunut sähköpostiviesti, jossa Erkki Aho oli todennut, että Sarianne Ervasti voitaisiin tuomita kuolemaan. Valeria ei tässä vaiheessa tarkemmin kertonut viestin sisällöstä. Pyysin Valeriaa lähettämään viestin minulle.

Yllätyin ja pelästyin, kun sain tietää Valerialta tällaisesta Erkki Ahon lähettämästä viestistä. Ajattelin heti, että voiko hän olla tosissaan. Totesin heti muille kahviossa olleille, että pittäköhän tästä tehdä rikosilmoitus.

Jätän esitutkintapöytäkirjaan liitteeksi 18.11.2018 klo 21.20 Erkki Ahon lähettämän sähköpostiviestin, jossa uhkaus on kirjattuna.

Keskustelin asiasta myöhemmin laamannin kanssa ja hän oli samaa mieltä kanssani, että asiasta on hyvä tehdä rikosilmoitus.

Kysymys ei ole mistään uhkauksesta vaan on todettu sanatarkasti miten vanhassa oikeudenkäymiskaaressa luki. Valitettavasti käräjätuomari ei näytä tuntevan lakia.
Nyt on myös selvitettävä miten käräjätuomari Ervasti on asian esittänyt laamannille ja millaisilla tiedoilla laamanni on esittänyt rikosilmoituksen tekemistä, jos on yleensa sitä esittänyt. Koska katson, että käräjätuomari Sarianne Ervastin rikosilmoitus on perätön ilmianto, niin onko laamaanni syyllistynyt rikoksen yllytykseen. Asia on tutkittava perinpohjaisesti.

Katson, että Erkki Aho on yrittänyt vaikuttaa virkatehtävien hoitamiseen lähettämällä sähköpostiviestejä, käymällä edellä kertomallani tavalla henkilökohtaisesti käräjäoikeuden kansliassa ja lopulta sähköpostistitse uhkailemalla minua kuolemalla 18.11.2018 lähettämässään viestissä Aho kirjoittaa seuraavasti: Käsitykseni mukaan käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminta on ollut tietoista ja tahallista ja tapahtuu jo toista kertaa peräkkäin kohdallani. Jos olisi vanha oikeudenkäymiskaari voimassa niin käräjätuomari Sarianne Ervasti voitaisiin tuomita kuolemaan.

Minulla on oikeus käydä tarkistamassa sähköpostitse lähettämäni aineisto käräjäoikeudessa. Tästä olimme yksimielisiä käräoikeuden kanssa. Se tapahtui käräjäoikeuden suostumuksella. Kävin tarkistamassa asiakirjat asiallisesti käyttäytyen ja sivistyneesti toimien. Totesin sen, että aineisto oli väärin tulostettu. Se voidaan todeta vieläkin asiakirjoista. Koska olen vuoren varmasti oikeassa siitä, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, niin on luonnollista että haluan varmistaa, että kaikkki asiat on kunnossa minun puoleltani ja olin valmistautunut oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riittävän hyvin. Luonnollisesti minua kiinnostaa asia sen johdosta, että kysymyksessä on valtavat taloudelliset vahingot, mitä Suomen valtio on minulle aiheuttanut ja hirvittävät henkiset kärsimykset jotka Suomen valtion on minulle ja vaimolleni aiheuttanut. Olen esittänyt Suomen valtiolle vahingorvauslaskelman, jota nyt on tarkistettava. Näihin osasyyllinen on juuri käräjätuomari Sarianne Ervasti kun ei antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä minulle. Myös käräjätuomarit Vlle Vuorialho, Heikki Smeds ja muut käräjätuomarit, jotka ovat kieltäyneet antamasta minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja heitä on myös syytä epäillä rikosten peittelystä ja rikollisten suojelusta sekä osallisuudesta valtiopetoksen peittelyyn ja rikollisten suojeluun.

Minä en ole uhannut käräjätuomaria vaan olen tuonut esille sen mitä vanhassa oikeudenkäymiskaaressa sanotaan tuomarin toiminnasta.

Ahon kirjelmistä käy ilmi, että hänellä on pakkomielle näihin asioihin, jotka hän pyrkii saamaan käräjäoikeuden käsitteltäväksi uudelleen ja uudelleen. Tämän vuoksi pelkään, että Aho voi vaikka toteuttaa esittämänsä uhkaukset ja olen kokenut nämä asiat pelottovina.

Jos on 25 vuotta rikollisen ulosoton kohteena ja on menettänyt yrityksensä, kärsinyt syyttömänä neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja seitsemän kunnianloukkaustuomiota ja menettänyt omaisuutensa, kotinsa, kesämökkinsä, ihmisarvonsa ja avioliittokin on rikottu Suomen valtion rikollisen toiminnan seuruaksena, niin se varmasti vaikuttaa ihmisen psyykkeeseen ja fysiikkaaan. Sitä en kiellä.

Kysymys on myös siitä, että valtiopetoksen ja pankkikriisin seurauksena Suomessa markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä, yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi , yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 16000 yrittäjää teki itsemurha Velallisten tukryhän mukaan, niin kyllä yhteiskunnallisena vaikuttajana katson velvollisuuteni on toimia niin, että oikeus toteutuu. Valtiopetos on selvitettävä. Todelliset syylliset on saatava taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen. Olen tutknut asioita ja selvittänyt niitä. Minulla on runsaasti todistusaineistoa asiasta. Olen kirjoittanut kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja olen kirjoittanut ja pitänyt blogeja ja tehnyt videoita asioista http://www.erkkiaho.com/blogit.html .Nämä kaikki on todistusaineistoa valtiopetoksesta ja niistä asioista joista olen joutunut kärsimään muun muassa jo 25 vuoden velkahelvetin. Se on pahempi ragaistus kuin murhasta. Minulla on lisäksi varastossani 9 banaanilaatikollista asiakirjoja todistusaineistona Suomen valtion rikollisesta toiminnasta. Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Nämä kaikki on otettava rikostutkinnassa huomioon ja asian käsittelyn pohjaksi.

Erkki Aho on lähettänyt useita sähköpostiviestejä, joissa vastaanottajina ovat olleet keskusrikospoliisi, paikallispoliisi, poliitikot (Juha Sipilä. Paula Risikko ja Laura Huhtasaari), eduskunnan oikeusasiamies, perustuslakivaliokunta, ulosottovirasto ja oikeuskansleri. Aho on useissa viesteissä väittänyt minua ammattitaidottomaksi. Lisäksi Aho on viesteissä esittänyt väitteitä, että joku muu tuomari on ohjaillut minua tehtövien hoidossa. Aho n myös viesteissä antanut ymmärtää, että minä olen toiminut lainvastaisesti hoitaessani tehtäviäni.

Pitää paikkansa, että olen kääntynyt vastuullisten poliitikkojen puoleen. Olen kääntynyt pääministeri Juha Sipilän puoleen. Juha on samankylän poikia sukujuuriltaan kuin minäkin ja on minulle ns. sokeriserkku.
Terve Juha

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Sähköpostiviesteilläni olen halunnut todistaa sen, että valtiopetos on tosiasia ja Suomen valtion viranomaiset on ohjeistettu salaamaan totuus asioissa ja estämään rikollisten joutuminen vastuuseen asioista. Valtiopetoksen srurauksena pankit pelastettiin ja rikollisille annettiin syytesuoja. Tämä on totuus. Minä ole viesteissäni todennut, että minulla on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen oikeus todistaa, että kaikki ulosottosaatavat ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Käräjätuomari Sarianne Ervasti ei ole antanut minulle oikeudenmuaista oikeudenkäyntiä ja minun on syytä epäillä häntä muistakin lainvastaisuuksista.

Minä kysyin käräjätuomari Sarianne Ervastilta, että onko muut tuomarit ohjailleet häntä asioissani, koska esimerkiksi Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari syyllistyi ihmisoikeusrikokseen kun ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa ja antoi asiassa myös väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Lisäksi toinen Raahen käräjäokeuden tuomari imo Tammiketo ei ottanut käsittelyyn bulgarialaisten työntekijöiden syrjintää ja työsuojelurikosta sekä törkeää työntekijöiden hyväksikäyttöä ja laittomia irtisanomiaisia. Suurimmaksi syyksi katson asiassa sen, että minä olin hoitamassa asiaa. Asiassahan Kalajoen poliisi teki tutkimatta jättämispäätöksen ja hukkasi tuntilistat. Tutkijana esiintynyt poliisi ei ymmärtänyt asiasta sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Totesin tämän kun kävin hänen kanssa keskustelun asian johdosta. Minä olen asian ammattilainen ja siksi voin kritisoida poliisin toimintaa asiapohjalta. Poliisi väitti vielä, että posti olisi hukannut tutkinta-aineiston, mutta se ei pidä paikkansa, sillä ojensin tutkinta-aineiston suoraan henkilön käteen. Poliisi siis valehteli ja Raahen käräjäoikeuden tuomari teki minun oikeustajuni mukaan tietoisesti väärän päätöksen.

Siksi kysyin , että ohjailivatko nämä rikoksista epälemäni Raahen käräjäoikeuden tuomarit käräjätuomari Sarianne Ervastin toimintaa, koska hän ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minä pysyn edelleenkin väitteessäni, että käräjätuomari Sarianne Ervasti on toiminut lainvastaisesti ja vielä tietoisesti ja silloin se on rikollista toimintaa.

Minä en näe mitään edellytyksiä sille, että tällä tavalla käyttäytyvä henkilö jatkaa käräjätuomarina. Se on suuri vaara kansalaisten oikeusturvalle.

Kuten alussa kerroin, olen määräaikaisessa virkasuhteessa ja olen ajatellut, että henkilö, joka ei asioiden taustoista tiedä, voi ajatella, että Ahon väittämät ovat tosia.

Minä olen kirjoittanut niin kuin asiat ovat ja väitteeni ovat tosia. Käräjätuomari Ervasti ei ole esittänyt sellaista väitettä minulle mikä ei olisi tosi. Käräjätomari Ervastin pitää esittää minulle teksteistäni asiat mitkä eivät ole hänen mielestään totta ja minulle on oikeus todistaa, että kirjoittamani teksti on totta. Tästä huomataan kuinka kaltevalla pohjalla käräjätuoamrin toiminta on.

Vaadin tekon syylliseksi todetulle lainmukaista rangaistusta . Vaadin myös korvausta henkisestä kärsimyksestä sekä mahdollisista oikeudenkäyntikuluista. Esitän korvausvaatimukksen itse myöhemmin pidettävässä oikeudenkäynnissä.

Minä vaadin että asiassa suoritetaan esteetön rikostutkinta, mikä on esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen tutkinta. Katson, että nyt tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana. Olen jo aikaisemmin esittänyt perustelut miksi tutkinnanjohtaja on esteellinen.
Katson, että rikostutkija Pekka Niskakangas on puolueellinen rikostutkinnoissa, koska hän ei halua kuulustella minua enkä saa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajiani kuulla.

Rikostutkinnan pohjaksi on otettava kaikki ne asiakirjat ja sähköpostit, jotka johtuvat siitä, että käräjätuomarina on ollut Sarianne Ervasti. Näistä käy totuus ilmi. Minä olen vaatinut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja halunnut todistaa, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tähän rikolliseen toimintaa kuuluu valtiopetos, mikäs sisältää ns. Koiviston konklaavin tapahtumat. Pankit pelastettiin ja rikollisille annettiin syytesuoja. SSP-sopimus, jossa Suomen valtio eli Esko Ahon hallitus ja neljä pankkia sopivat säästöpankkien pilkkomisesta sekä toimialarationalisoinnista jolloin markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä, aiheutettiin yli 500 000 ihmisen työttömyys, ylli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 16 000 yrittäjää ei kestänyt tätä valtion rikollista toimintaa ja nämä yrittäjät tekivät itsemurha.
Rikosten peittelemiseksi tehtiin Aktiv Hansa-kauppa.

Vaadin, että rikostutkinnan aineistona ja puolustukseni todistusainestona on lisäksi kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, blogini ja videoni http://www.erkkiaho.com/blogit.html sekä 9 banaanilaatikollista asiakirjoja ,jotka todistavat valtion rikollisen toiminnan. Asiakirjat ovat varastossani ja niitä ei viedä sieltä yhtään luetteloimatta.

Tästä valtiopetoksesta johtui PR-talojen konkurssivyyhti, jossa rikokset on jätetty tutkimatta ja oikeuden väärät päätökset purkamatta, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton. Koska poliisi ei tutki eikä syyttäjä syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymyksessä on varmasti valtiopetos. Valtion rikollisesta toiminnasta PR-talojen konkurssivyyhdessä johtuu kaikki minun ulosottosaatavani ja tämä jo 25 vuotta jatkunut ulosottohelvetti.

Valtiopetoksesta johtuen mikään rikos minua ja yritystoimintaani kohtaan ei ole vanhentunut. Siksi kaikki viranomaisten päätökset 25 vuoden ajalta kuten esimerkiksi poliisien , syyttäjien, eri oikeusasteiden, laillisuusvalvojien ja muiden viranomaisten osalta tulee olla rikostutkinnan kohteena. Kaikkien rikoksesta epäiltyjen omaisuus tulee asettaa hukkaamiskieltoon.

Minä katson, että käräjätuomar Sarianne Ervstin on estänyt minulta perustuslain ja ihisoikeussopimusten vastaisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Koska ei ole tutkinut asioita enkä ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä korkein oikeus ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä, niin olen joutunut pitkäaikaisen Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi mikä täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Siks katson, että käräjätuomari Sarianne Ervasti on syyllistynyt kidutukseen toimiessaan käräjätuoamrina asioissani.
Katson, että käräjätuoamri Sarianne Ervasti on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, Katson, että hän on käyttänyt virkamiesasemaansa törkeästi väärin, koska on estänyt minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin eikä ole antanut minun todeistaa, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Katson, että hän on vääristellyt todistusaineistoa, kun hän on valinnut mitä todistusaineisto hyväksyy asian käsittelyyn. Tällaista oikeutta laki ei hänelle salli.
Katson, että Sarianne Ervasti on syyllistynyt rikosten peittelyyn ja rikollisten suojeluun. Kysymys on rikoslain 15 luvun vastaisesta toiminnasta. Käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminta on ollut tietoista ja tahallista.

Olen joutunut menemään maanpakoon käräjätuomari Sarianne Ervastin ja tutkinnanjohtajan esteellisen Hannu Mensosen toiminnan johdosta. En ole tuntenut oloani Suomessa turvalliseksi, koska päärikollinen asioissani entinen syyttäjä Sulo Heiskari saa olla vapaalla jalalla ja häiriköidä vapaasti minua puhelimella sekä kirjoittaa netissä mitä sattuu. Hänelle on selvästi annettu syytesuoja. Olen joutunut monen laittoman pidätyksen kohteeksi ja olen joutunut olemaan maanpaossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa Heiskarin rikollisen toiminnan takia, jota Mensonen näyttää suojelevan. http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/
Koin turvallisuteni epävarmaksi koska minut häädettiin omasta kodistani, jonka lottovoittaja omisti. Myös yriykseni omistaman Kalajoki-näyttelyn tulevaisuus näytti epävarmalta, koska Kalajoen kaupungin syrjinta minua kohtaan jatkui.
http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ tarjoustani ei tuotu kaupunginhallituksen käsittelyyn – menettely oli lain vastainen ja Kultainen ansiomerkki http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2018/

Minä vaadin, että nyt selvitetään onko kysymyksessä mafiamainen toiminta – lestadiolaisuus tai keskustalais/lestadiolainen toiminta. Onko Ervasti, Niskakangas, Mensonen ja Kuha lestadiolaisia ?

Minä vaadin, että valtipetos selvitetään rikostutkinnassa. Vaadin, että rikostutkinnan oikeellisuus varmistetaan EU:n toimesta. Siksi olen ollut yhteydessä EU:n oikeuskomissaari Vera Jourovaan ja vaatinut EU:ta nimeämään kaksi tarkkailijaa rikostutkintaan ja oikeudenkäyntiin. Olen pyytänyt vastausta 31.01.2020 mennessä.
Vaadin, että rikostutkinta suoritetaan esitutkintalain mukaisesti ja selvitetään syyt ja seuraukset.
EU:n oikeuskomissarri Vera Jourova

Katson, että kysymys on perättömästä ilmiannosta mikä on tapahtunut sen jälkeen kun käräjätuomari on jäänyt itse kiinni rysänpäältä eli lainvastaisestatoiminnasta, mikä on ollut tahallista ja tuottamuksellista.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta sekä aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen. Teen tarkistetun laskelman asian myöhäisemmässä vaiheessa.

Vaadin käräjätuomari Sarianne Ervastille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta sekä viraltapanoa. Vaadin käräjätuomarilta vahingonkorvauksia taloudellisista vahingoista sekä hirvittävistä henkisistä kärsimykistä Esitän vahingonkorvauslaskelman asian käsittelyn myöhäisemässä vaiheessa

Kalajoki 21.01.2020

Erkki Aho

nimeni on Erkki Aho

Tässä ovat tarkistamattomat loppulauuntoasiat tähän mennessä
Loppulausunto

1.jatko-osa

2-jatko-osa

tarkistamaton loppulausunto käräjätuomarin rikosilmoituksen johdosta 20.01.2020

tarkistamaton loppulausunto käräjätuomarin kuulustelukertomuksen johdosta 21.01.2020

tarkistamaton loppulausunto ulosottomiehen kuulustelukertomksen johdosta

Pyrin pysymään sovitussa aikatalussa eli asia on valmis 31.01.2020 rikostutkintaan ja sitä kautta oikeuskäsittelyyn.


1 kommentti:

Mickelson kirjoitti...

Vau! Kiitos nauruista.