perjantai 18. maaliskuuta 2016

Kiitos sivistysjohtajalle vastauksestaKiitän sivistysjohtajaa erittäin hyvästä vastauksesta kysymyksiini. Erityistä huomiotani kiinnittää vastaus liikuntatuntien määristä eri ikäryhmittäin. Siitä saa todellisen lukeman liikuntasalin tarpeesta. Yksi sali ei riitä edes ala-asteen opiskelijoille, Kun Esan laskelmiin lasketaan 7-9 luokkien oppilaiden liikuntatunnit ja reilun 300 lukiolaisen liikuntatunnit sekä urheilulinjon liikuntasalin tarve, niin tarve on viikkotunteina n. 120- 130 tuntia viikossa. Tarve on vähintäänkin kolminkertainen nykyiseen salin käytön tarpeeseen verrattuna ja se vaatii kolminkertaiset tilat nykyiseen verrattuna. Siis nykyisen liikuntasalin laajentaminen ei ole ratkaisu ongelmiin, vaan tarvitaan uusi täysimittainen liikuntasali. Pitää ottaa huomioon suunnitelmissa laajentamistarve ja -mahdollisuus.
Myös muita liikuntatiloja tarvitaan lisää. Tarvitaan jääaikaa lisää. Siis lisää jääurheilupaikkoja. Tarvitaan muitakin urheilupaikkoja lisää. Nyt kannattaa ottaa mielipiteet lukion liikunnan opettajilta, Pohjankylän ja Etelänkylän koulun rehtoreilta. He ovat asiantuntijoita tässä asiassa.
Sama tilanne on ruokailutilojen kohdalla, mutta tilantarvetta voidaan pienentää ruokailuaikoja porrastamalla.
Eräs mielenkiintoinen asia on oppilaiden turvallinen koulumatka. Katso kohta 3.

Tässä Esan vastaus kysymyksiini.

terve ! Tässäpä lukuarvioita. Ne ovat tämän hetken tilanteeseen perustuvia. Jos paikkakunnalle muuttaa runsaasti perheitä, joilla kouluikäisiä lapsia tai toisin päin , luvut muuttuvat.
terv esa

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 14. maaliskuuta 2016 6:06
Vastaanottaja: Siirilä Esa
Aihe: yhtenäiskoulusta

Hei Esa,
1.     Mikä on Merenojan yhtenäiskoulun oppilasmäärä vuonna 2019? Yhtenäiskoulussa 980 oppilasta ja lukiossa tavoitteena 300 oppilasta.
2.     Miten oppilasmäärä jakaantuu ikäluokittain? 1-6 luokkien oppilaita 600 ja 7-9 luokkien oppilaita 380.
3.     Miten oppilasmäärä jakaantuu alueellisesti? 1-6 oppilaista 53 % Pohjankylältä, 18 % Vuorenkalliolta, 15 % Etelänkylältä, 9 % Rahjasta, 5 % Mehtäkylästä. Rahjan koulun oppilasalue ulottuu Tapion Tuvan risteysalueelle saakka.
4.     Montako luokallista oppilaita on ikäryhmittäin? 1. lk 4 ryhmää, 2. lk 4 ryhmää, 3. lk 4 ryhmää, 4. lk 4 ryhmää, 5. lk 3-4 ryhmää 6. lk 4 ryhmää
5.     Kuinka monta liikuntatuntia kullakin ikäryhmällä on viikossa?1. – 4. lk 2 h/vko, 5. lk 3 h/vko ja 6. lk 2 h/vko. 4. – 5. lk on lisäksi valinnaisia opintoja 2 h /vko ja 6. lk 4 h /vko. Uskon, että moni oppilas haluaa myös valita liikunnasta valinnaisia opintoja.
1.     Mikä on Kalajoen lukion oppilasmäärä vuonna 2019? Tavoite 300 opiskelijaa, itse toivon, että luku olisi vieläkin suurempi (310-320), koska toisen asteen opiskelijat omalta osaltaan tuovat paljon puhuttua elinvoimaa kaupunkiin.
2.     Mitkä lukiot mahdollisesti lakkaavat olemasta lähialueellamme vuoteen 220 mennessä. Tämä on minulle vaikea kysymys arvailla. Riippuu ylläpito- ja rahoituslainsäädännön kehityksestä ja siitä, kuinka paljon kunnat ovat valmiita satsaamaan omaan lukiokoulutukseen ja sen kehittämiseen. Itse tietenkin uskon, että Kalajoen lukio on tuolloin vielä nykyistäkin vetovoimaisempi oppilasmäärälläkin mitattuna.
3.     Miten Kalajoen lukioa voidaan kehittää vetovoimaisemmaksi jotta saisimme mahdollisesti lakkautettavien lukioiden oppilaista merkittävän osan Kalajoen lukioon? Kalajoen lukiota on kehitetty viime vuosina voimakkaasti, mikä näkyy siinä, että opiskelijamäärän väheneminen on pysähtynyt ja määrä on kääntynyt kasvavaksi. Kalajoen lukioon on hakenut alueen lukioista kolmanneksi eniten hakijoita Raahen ja Kokkolan jälkeen.
Lukio on ollut hyvin näkyvillä osaajana. Viime viikkoina esim. hanke, jossa opiskelijat suunnittelivat, laskivat ja rakensivat säähavaintopallon mittauslaitteineen (+ kiukkukukko Angry Bird) avaruusreissulle oli tästä hieno osoitus. Samoin lukiolaiset voittivat jo kolmannen kerran peräkkäin alueellisen lukioiden matematiikkakilpailun. Nyt lukiolla valmistellaan yhteistä tiedeleiriä Raahen ja Pyhäjoen lukion kanssa.
Jatkossa on järkevää edelleen jatkaa opiskelijalähtöistä kehittämistyötä; erikoistumisopintoja, yhteistyötä Kalajoki Akatemian, toisten lukioiden ja ammattioppilaitosten kanssa, kansainvälistä toimintaa, oppimisympäristöjen kehittämistä ( sähköiset ja fyysiset), yhteisöllisen ja opiskeluun innostavan ilmapiirin rakentamista ja  henkilöstön osaamisen kehittämistä.
Parin viime vuoden aikana minulta on paljon kyselty, milloin lukiomme tarjontaan sisältyy taide- ja taito-opinnoissa enemmän musiikin opiskelun mahdollisuuksia. Samoin on tuotu esiin. vanhempien taholta kysymys urheilulinjasta yläkoulusta lukioon saakka.

terv esa

Voitko antaa vastauksen näihin kysymyksiin perjantaihin 18.3.2016 mennessä.
Terveisin Erkki


Elinkeinojohtajalta en ole saanut vastausta määräajassa joten odotellaan sitä seuraavaksi. Maanantai on Merenojan koulun poliittisen ryhmän kokous jossa otan esille liikuntasalin käytön tarpeen ja salin suuruuden jo suunnitteluvaiheessa.

Ei kommentteja: