tiistai 15. maaliskuuta 2016

Kysymyksiä asiasta ja esityslistaFrom: Erkki Aho
Sent: Monday, March 14, 2016 6:06 AM
Subject: yhtenäiskoulusta

Hei Esa,
 1. Mikä on Merenojan yhtenäiskoulun oppilasmäärä vuonna 2019?
 2. Miten oppilasmäärä jakaantuu ikäluokittain?
 3. Miten oppilasmäärä jakaantuu alueellisesti?
 4. Montako luokallista oppilaita on ikäryhmittäin?
 5. Kuinka monta liikuntatuntia kullakin ikäryhmällä on viikossa?
  1. Mikä on Kalajoen lukion oppilasmäärä vuonna 2019?
  2. Mitkä lukiot mahdollisesti lakkaavat olemasta lähialueellamme vuoteen 2020 mennessä.
  3. Miten Kalajoen lukioa voidaan kehittää vetovoimaisemmaksi jotta saisimme mahdollisesti lakkautettavien lukioiden oppilaista merkittävän osan Kalajoen lukioon?
Voitko antaa vastauksen näihin kysymyksiin perjantaihin 18.3.2016 mennessä.

Terveisin Erkki

From: Erkki Aho
Sent: Monday, March 14, 2016 6:14 AM
Subject: tulevaisuuden näkymien arviointi

Hei Mia
 1. Mitkä vaikutukset mahdollisella Pyhäjoen ydinvoimalalla on Kalajoen väkilukuun?
 2. Kalajoen koulujen oppilasmääriin
 3. 8-tien liikenteeseen
 4. Kalajoen liike-elämään
  1. Miten Kalajoen kauppakeskushanke etenee?
  2. Miten Kalajoen keskustan tuleva kauppakeskus vaikuttaa liikennemääriin?
  1. Miten Kalajoen kaupungin matkailustrategian toteutuminen vaikuttaa 8-tien liikennemääriin?
  2. Liikennemääriin Kalajoen keskustassa
  1. Minkä suuruinen on Kalajoen Lämmön brikettitehtaan raskas liikenne vuonna 2019?
  2. Minkälaiset liikennemäärien lisäykset ovat odotettavissa lähivuosina ko. tehtaan osalla?
Voitko antaa vastauksen näihin kysymyksiin perjaintaihin 18.3.2016 mennessä?

Terveisin Erkki


KALAJOEN KAUPUNKI
Kalajoentie 5 Esityslista 2/2016
85100 Kalajoki 14.3.2016Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun poliittisen ohjausryhmän kokouksen esityslista

Aika: Maanantai 21.3.2016 klo17:00
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Jäsenet:
Myllylä Raili, Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja
Märsylä Pekka, Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja, johtoryhmä
Nivala Juha, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Hihnala Tarmo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Aho Erkki pj., Ryhmä Ahon valtuustoryhmä
Ainali Veli pj., Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n valtuustoryhmä
Halmeenpää Hanna pj., Vihreä Liitto r.p:n valtuustoryhmä
Pahkala Eija pj., Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmä
Saari Hanna pj., Kansallinen Kokoomus r.p:n valtuustoryhmä
Alho Sirkka pj., Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmä
Untinen Jorma pj., Pro Kalajoki valtuustoryhmä
Suni Timo pj., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n valtuustoryhmä
Pernu Lek pj., Perussuomalaiset r.p:n valtuustoryhmä

Asiantuntijat
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja, johtoryhmä
Siirilä Esa, sivistysjohtaja, johtoryhmä
Raiman Marko, tekninen johtaja, johtoryhmä

Käsiteltävät asiat

Asia Otsikko

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja asiantuntijoille 15.3.2016 sähköpostitse.

Ohjausryhmä:

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokousmuistio on lähetetty jäsenille 11.3.2016.

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.


3 Ohjausryhmän sihteerin valinta

Hyvinvointipalvelujohtaja:

Ohjausryhmän kokousten sihteerinä toimii jatkossa opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Esa Siirilä.
Ohjausryhmä:

3 Kokousaikataulu vuodelle 2016

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2016:

18.4, 23.5, 20.6, 22.8, 19.9, 17.10, 21.11, 12.12

Kokoukset alkavat klo 15.30–17 kaupunginhallituksen huoneessa.

Ohjausryhmä:

4 Hankkeesta tiedottaminen

Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti hankkeelle avataan kaupungin verkkosivuille oma sivusto nimellä ’Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu. Sivusto sijoitetaan Varhaiskasvatus ja koulutus -pääsivun alle. Sieltä on löydettävissä ohjausryhmän ja työryhmien pöytäkirjat ja muu hankkeen etenemiseen liittyvä materiaali. Sivut aukeavat viikolla 11.

Hankkeelle myös avataan omat Facebook – sivut nimellä ’Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu’. Sivut aukeavat viikolla 12. Sivujen ylläpidosta vastaavat Esa Siirilä, Anne Mäki-Leppilampi ja Tiina Koivuranta.

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

Ohjausryhmä:


5 Hankkeen pääsuunnittelijan valinta
Edellisessä kokouksessa talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo esitteli arkkitehtisuunnittelun kilpailutusprosessin. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa hankkeen pääsuunnittelijan valinnan.

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

Ohjausryhmä:
 1. Muut asiat
 2. Kaupunginhallitus vahvistaa työryhmien kokoonpanot 14.3.2016 kokouksessaan
 3. Esa Siirilä antaa tilannekatsauksen opintokäyntikohteista
 4. muut esille tulevat asiat

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

Ohjausryhmä:


Seuraava kokous: Maanantai 18.4.2016 klo 15.30


Ei kommentteja: