keskiviikko 16. maaliskuuta 2016

Merenojan yhtenäiskoulu on kiinteä osa Kalajoen kouluverkkoa

 Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu on käynnistynyt
Vuorenkalliolla on iso tontti uutta koulua varten jos päättäjät päätyvät siihen että koulu sinne rakennetaan.

Merenojan yhtenäiskouluselvityksen tulee olla kiinteässä yhteydessä koko Kalajoen kouluverkkosuunnitteluun. On erittäin tärkeää tietää miten oppilaat jakaantuvat eri koulujen kesken. Tulevaisuudessa Kalajoella olisi Merenojan yhtenäiskoulu, Raumankarin koulu, Tyngän koulu ja Raution koulu. Jos Rautioon rakennetaan uusi koulu ja sinne tuodaan oppilaat entisen Raution alueelta, niin Tyngän koululta loppuvat oppilaat. On erittäin todennäköistä, että Rautio ei tule saamaan uutta koulua. Tyngän koulu tulee siis olemaan uuden Raution koulun rakentamisen suurin este. Tyngän koulu on virheinvestointi. Uudet koulut olisi pitänyt rakentaa Vuorenkalliolle ja Rautioon. Vuorenkallion koulu olisi nyt tasannut Merenojankoulun oppilasmäriä. Yksi selvitettävä asia on se, että mistä Raumankari koulu saa oppilaansa tulevaisuudessa.
Jos Rautioon rakennetaan uusi koulu niin tarvitsee tuekseen elinkeinopoliittisen ohjelman, mikä varmistaa sen, että Rautiossa on tulevaisuudessakin riittävästi oppilaita. Samoin Himangan alue tarvitsee tuokseen elinkeinopoliititsen ohjelman, miä varmistaa sen, että Himangalla on tulevaisuudessakin riittävästi oppilaita.

Olen sitä mieltä, että nyt on viimeistään tarkasteltava asioita järkevästi. Koulujen paikat tulisi siis sijoittaa Merenojalle, Vuorenkalliolle, Raumankarille ja Rautioon. On tunnustettava, että Tyngän koulu oli virheinvestointi ja Tyngän koululle on keksittävä uusi käyttötarkoitus.
Nykyisistä kouluista entinen Raution koulu tulisi lahjoittaa tontteineen Raution kyläyhdistykselle. Kärkisen koulun osalta tulisi selvittää tonttiasiat siten, että kyläyhdistys tulisi tontin omistajaksi ja Kalajoen kaupunki lahjoittaisi Kärkisen koulun Kärkisen kylätoimikunnalle.
Pahkalan, Rahjan, Etelänkylän ja Mehtäkylän koulujen osalta on käynnistettävä selvitykset siitä miten niitä voidaan parhaiten hyödyntää kalajokisten veronmaksajien hyödyksi.

Tärkeä asia on selvittää lasten koulumatkojen turvallisuus. Liikenneselvitykset tulee tehdä tarkasti. Lasten vanhempien tulee saada tarkat ja luotettavat selvitykset koulumatkojen turvallisuudesta. Mielestäni tämä vaatii uusia liikenneratkaisuja ja niitä ei ainakaan tässä Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluvaiheessa ole otettu tarkasteluun laisinkaan.
Mielestäni Vuorenkallion alueelle tulisi rakentaa uusi koulu ja sinne oppilaat voisivat tulla turvallisesti Holmanperältä, Hiekkasärkilta, Rahjankylästä, Etelänkylältä ja Plassilta eli 8-tien pohjoispuolelta. Tämä olisi mahdollista jos Kalajoen yli rakennettaisiin uusi silta, jota pitkin kevytliikennen Plassilta ohjattaisiin Vuorenkalliolle.

On mahdollista, että Mehtäkylästä oppilaat siirtyvät tulevaisuudessa  Merijärven kouluun. Näin Pohjankylän ja Merenojan yhdistetystä koulusta tulisi huomattavasti pienempi oppilasmäärältään kuin nyt suunnittelusta Merenojan yhtenäiskoulusta. Näin Merenojan yhtenäiskoulun yhteydessä Kalajoen lukiolle jäisi enemmän tilaa laajentua. Pienempiä lukiota vähennetään lahitulevaisuudessa ja siksi Kalajoen lukion toimintaedelltykset ja menestyksellinen tulevaisuus on kalajokisille tärkeä asia. Kalajoen lukiolla tulee olla valmius ottaa huomattavasti nykyistä enemmän oppilaita opiskelemaan. Siksi liikuntalinjojen vetovoimaan on lisättävä uudelleenorganisoinnilla.


Jos Kalajoella olisi koulut Merenojalla, Vuorenkalliolla, Rautiossa ja Raumankarilla niin voitaisiin toteuttaa kuningasajatukseni ympärivuotisesta urheilukoulusta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tämä olisi mahdollista toteuttaa, jos Kalajoen lukion liikuntalinjojen vetävät toimisivat vetäjinä myös urheilukouluissa ja kolmannen sektorin henkilöt olisivat lähinnä avustavassa ja osittain toteuttavasssa roolissa ympärivuotisessa urheilukoulussa. 

Arteman tulevaisuus on myös turvattava. Valitettavasti sen kohtalosta päättää nivalalaiset ja ylivieskalaiset joten edessä voi kalajokisten kannalta karmeita asioita ellei nyt tarmokkaasti ja tehokkasti toimita siten, että Arteman vetovoima kasvaa. Olen todella huolissani toisenasteen kuolutuksesta Kalajoella.

Nämä ajatukset ovat minun omiani. 

Ei kommentteja: