tiistai 22. maaliskuuta 2016

Poliittisen ohjausryhmän toinen kokous 21.3.2016


Kokousaikataulu

Poliittisen ohjausryhmän toinen kokous pidettiin 21.3.2016 klo 17.00. Kokouksesta olivat poissa Hanna Halmeenpää, Veli Ainali, Timo Suni ja Lek Pernu.

Kokouksessa edettiin seuraavan esityslistan mukaisesti.

KALAJOEN KAUPUNKI
Kalajoentie 5 Esityslista 2/2016
85100 Kalajoki 14.3.2016Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun poliittisen ohjausryhmän kokouksen esityslista

Aika: Maanantai 21.3.2016 klo17:00
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Jäsenet:
Myllylä Raili, Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja
Märsylä Pekka, Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja, johtoryhmä
Nivala Juha, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Hihnala Tarmo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Aho Erkki pj., Ryhmä Ahon valtuustoryhmä
Ainali Veli pj., Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n valtuustoryhmä
Halmeenpää Hanna pj., Vihreä Liitto r.p:n valtuustoryhmä
Pahkala Eija pj., Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmä
Saari Hanna pj., Kansallinen Kokoomus r.p:n valtuustoryhmä
Alho Sirkka pj., Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmä
Untinen Jorma pj., Pro Kalajoki valtuustoryhmä
Suni Timo pj., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n valtuustoryhmä
Pernu Lek pj., Perussuomalaiset r.p:n valtuustoryhmä

Asiantuntijat
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja, johtoryhmä
Siirilä Esa, sivistysjohtaja, johtoryhmä
Raiman Marko, tekninen johtaja, johtoryhmä

Käsiteltävät asiat

Asia Otsikko

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja asiantuntijoille 15.3.2016 sähköpostitse.

Ohjausryhmä:

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokousmuistio on lähetetty jäsenille 11.3.2016.

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.


3 Ohjausryhmän sihteerin valinta

Hyvinvointipalvelujohtaja:

Ohjausryhmän kokousten sihteerinä toimii jatkossa opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Esa Siirilä.
Ohjausryhmä:3 Kokousaikataulu vuodelle 2016

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2016:

18.4, 23.5, 20.6, 22.8, 19.9, 17.10, 21.11, 12.12

Kokoukset alkavat klo 15.30–17 kaupunginhallituksen huoneessa.

Ohjausryhmä:4 Hankkeesta tiedottaminen

Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti hankkeelle avataan kaupungin verkkosivuille oma sivusto nimellä ’Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu. Sivusto sijoitetaan Varhaiskasvatus ja koulutus -pääsivun alle. Sieltä on löydettävissä ohjausryhmän ja työryhmien pöytäkirjat ja muu hankkeen etenemiseen liittyvä materiaali. Sivut aukeavat viikolla 11.

Hankkeelle myös avataan omat Facebook – sivut nimellä ’Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu’. Sivut aukeavat viikolla 12. Sivujen ylläpidosta vastaavat Esa Siirilä, Anne Mäki-Leppilampi ja Tiina Koivuranta.

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

Ohjausryhmä:


5 Hankkeen pääsuunnittelijan valinta
Edellisessä kokouksessa talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo esitteli arkkitehtisuunnittelun kilpailutusprosessin. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa hankkeen pääsuunnittelijan valinnan.

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

Ohjausryhmä:


  1. Muut asiat
  2. Kaupunginhallitus vahvistaa työryhmien kokoonpanot 14.3.2016 kokouksessaan
  3. Esa Siirilä antaa tilannekatsauksen opintokäyntikohteista
  4. muut esille tulevat asiat

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

Ohjausryhmä:Seuraava kokous: Maanantai 18.4.2016 klo 15.30

Hankkeen pääsunnittelija valittiin. Hinta on 78 000 euroa. Valintaprosessissa on käytetty myös konsulttitoimistoa, jonka laskun määrää ei vielä esitetty.

Ennen kokousta lähetin sivistysjohtajalla ja kaupunginjohtajalle seuraavan sähköpostiviestin, mutta siihen ei ole reagoitu mitenkaan heidän taholtaan. Tästä voidaan vetää selkeät johtopäätökset.

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, March 20, 2016 7:15 PM
Subject: Re: yhtenäiskoulusta

Kiitos Esa vastuksista. Viidennen kysymyksen vastaus osoittaa, että jo ala-asteen luokkien liikuntasalin tarve on suurempi kuin nykyinen liikuntasalin kapasiteetti ja kun otetaan huomioon 7-9 luokkien liikuntasalin tarve sekä lukion ja lukion liikuntaryhmien salin tarve, niin salin kokonaistarve on 3-4-kertainen nykyiseen tilanteeseen. On lisäksi otettava huomioon, että Kalajoen lukion oppilasmäärä tulee lähivuosina lisääntymään lukioiden vähenemisen myötä. Siksi liikuntasalin käytön tarve kasvaa entisestään.
Lisäksi on otettava huomioon, että yksi jäähalli ei riitä yhtenäiskoulun ja lukion tarpeisiin vaan tarvitaan lisää jääkapasiteettia noin puolet nykyisestä määrästä. Myös pelikenttiä tarvitaan lisää ainakin kolmannes nykyisestä määrästä. Mielestäni liikunnan tilatarvetta varten olisi syytä perustaa oma suunnittelun alaryhmä, jossa voisi olla mukana lukion liikunnanopettaja Vesa Joenväärä, Pohjankylän rehtori Juho Silvasti, Etelänkoulun opettaja Simo Törnvall, Raution koulun opettaja Esko Valikainen ja Raumankarin koulun opettaja. Ryhmän tarkoituksena olisi myös lukion  liikuntalinjojen vetovoimaisuuden lisääminen sekä ympärivuotisen liikuntakoulun suunnittelu niin, että rungon muodostaa koulujen liikuntatunnit kouluvuoden aikana ja kesän ajan toiminnasta vastaavat eri urheiluseurat tarkan toimintasuunnitelman mukaisesti. Olen itse halukas vaikka toimimaan ko. ryhmän vetäjänä ja organisaattorina.

Terv. ErkkiFrom: Siirilä Esa
Sent: Friday, March 18, 2016 4:15 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: yhtenäiskoulusta

terve ! Tässäpä lukuarvioita. Ne ovat tämän hetken tilanteeseen perustuvia. Jos paikkakunnalle muuttaa runsaasti perheitä, joilla kouluikäisiä lapsia tai toisin päin , luvut muuttuvat.
terv esa

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 14. maaliskuuta 2016 6:06
Vastaanottaja: Siirilä Esa
Aihe: yhtenäiskoulusta

Hei Esa,
1.     Mikä on Merenojan yhtenäiskoulun oppilasmäärä vuonna 2019? Yhtenäiskoulussa 980 oppilasta ja lukiossa tavoitteena 300 oppilasta.
2.     Miten oppilasmäärä jakaantuu ikäluokittain? 1-6 luokkien oppilaita 600 ja 7-9 luokkien oppilaita 380.
3.     Miten oppilasmäärä jakaantuu alueellisesti? 1-6 oppilaista 53 % Pohjankylältä, 18 % Vuorenkalliolta, 15 % Etelänkylältä, 9 % Rahjasta, 5 % Mehtäkylästä. Rahjan koulun oppilasalue ulottuu Tapion Tuvan risteysalueelle saakka.
4.     Montako luokallista oppilaita on ikäryhmittäin? 1. lk 4 ryhmää, 2. lk 4 ryhmää, 3. lk 4 ryhmää, 4. lk 4 ryhmää, 5. lk 3-4 ryhmää 6. lk 4 ryhmää
5.     Kuinka monta liikuntatuntia kullakin ikäryhmällä on viikossa?1. – 4. lk 2 h/vko, 5. lk 3 h/vko ja 6. lk 2 h/vko. 4. – 5. lk on lisäksi valinnaisia opintoja 2 h /vko ja 6. lk 4 h /vko. Uskon, että moni oppilas haluaa myös valita liikunnasta valinnaisia opintoja.
1.     Mikä on Kalajoen lukion oppilasmäärä vuonna 2019? Tavoite 300 opiskelijaa, itse toivon, että luku olisi vieläkin suurempi (310-320), koska toisen asteen opiskelijat omalta osaltaan tuovat paljon puhuttua elinvoimaa kaupunkiin.
2.     Mitkä lukiot mahdollisesti lakkaavat olemasta lähialueellamme vuoteen 220 mennessä. Tämä on minulle vaikea kysymys arvailla. Riippuu ylläpito- ja rahoituslainsäädännön kehityksestä ja siitä, kuinka paljon kunnat ovat valmiita satsaamaan omaan lukiokoulutukseen ja sen kehittämiseen. Itse tietenkin uskon, että Kalajoen lukio on tuolloin vielä nykyistäkin vetovoimaisempi oppilasmäärälläkin mitattuna.
3.     Miten Kalajoen lukioa voidaan kehittää vetovoimaisemmaksi jotta saisimme mahdollisesti lakkautettavien lukioiden oppilaista merkittävän osan Kalajoen lukioon? Kalajoen lukiota on kehitetty viime vuosina voimakkaasti, mikä näkyy siinä, että opiskelijamäärän väheneminen on pysähtynyt ja määrä on kääntynyt kasvavaksi. Kalajoen lukioon on hakenut alueen lukioista kolmanneksi eniten hakijoita Raahen ja Kokkolan jälkeen.
Lukio on ollut hyvin näkyvillä osaajana. Viime viikkoina esim. hanke, jossa opiskelijat suunnittelivat, laskivat ja rakensivat säähavaintopallon mittauslaitteineen (+ kiukkukukko Angry Bird) avaruusreissulle oli tästä hieno osoitus. Samoin lukiolaiset voittivat jo kolmannen kerran peräkkäin alueellisen lukioiden matematiikkakilpailun. Nyt lukiolla valmistellaan yhteistä tiedeleiriä Raahen ja Pyhäjoen lukion kanssa.
Jatkossa on järkevää edelleen jatkaa opiskelijalähtöistä kehittämistyötä; erikoistumisopintoja, yhteistyötä Kalajoki Akatemian, toisten lukioiden ja ammattioppilaitosten kanssa, kansainvälistä toimintaa, oppimisympäristöjen kehittämistä ( sähköiset ja fyysiset), yhteisöllisen ja opiskeluun innostavan ilmapiirin rakentamista ja  henkilöstön osaamisen kehittämistä.
Parin viime vuoden aikana minulta on paljon kyselty, milloin lukiomme tarjontaan sisältyy taide- ja taito-opinnoissa enemmän musiikin opiskelun mahdollisuuksia. Samoin on tuotu esiin. vanhempien taholta kysymys urheilulinjasta yläkoulusta lukioon saakka.

terv esa
Voitko antaa vastauksen näihin kysymyksiin perjantaihin 18.3.2016 mennessä.
Terveisin Erkki


Ei kommentteja: