perjantai 11. maaliskuuta 2016

Yhtenäiskouluasiaa Kalajoelta ja muutaltakin


Yhtenäiskoulun jakaa mielipiteitä Kalajoella. Mielestäni osa on ennakkoluuloja ja osa todella aiheellisia kriittisiä puheenvuoroja. Katsokaamme aluksi kokemuksia yhtenäiskoulusta muualta Suomessa.

Asiaa yhtenäiskoulusta

Yhtenäiskoulun vastustajat keräävät nimejä näihin addresseihin.
Addressit

Kalajoen kouluverkkouudistus

Kalajoen uudesta kouluverkkosuunnitelmasta neuvoa-antava kunnallinen kansalaisäänestys

Asiasta on myös kriittisiä yleisönosasto kirjoituksia.Tällä hetkellä tekninen toimisto on pyytänyt konsulttitoimistoa pyytämään tarjoukset viidelta arkkitehtitoimistolta. Lähtökohtana on tämä hahmotelma yhtenäiskoulusta.Olen itse urheiluihmisenä huolestunut liikuntasalin koosta ja käytöstä. Siksi olen ottanut yhteyttä alan asiantuntijoihin ja kartoitamme tilanteen mahdollisesti ensi viikolla. Vaitettavat tällainen tilannekartoitus Kalajoen kaupungin puolesta on tekemättä.

Toinen tärkeä asia minun mielestäni on lasten koulumatkojen turvallisuus. Mielestäni tähän asiaan ei ole vielä paneuduttu riittävästi. On otettava huomioon, että mahdollinen Pyhäjoen ydinvoimala lisää 8-tien käyttöä huomattavasti. Kauppakeskussuunnitelman toteutus tulee lisäämään liikennettä huomattavasti ja ehkä myös brikettitehtaan mahdollinen laajennus lisää raskaan liikenteen osuutta koulun läheisyydessä.

KALAJOEN KAUPUNKI
Kalajoentie 5 Kokousmuistio 1/2016
85100 Kalajoki 9.3.2016Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun poliittisen ohjausryhmän kokousmuistio

Aika: Perjantai 4.3.2016 klo14:00–15:30
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Osallistujat:
Myllylä Raili, Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja
Märsylä Pekka, Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja, johtoryhmä
Nivala Juha, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Hihnala Tarmo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, poissa
Aho Erkki pj., Ryhmä Ahon valtuustoryhmä
Ainali Veli pj., Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n valtuustoryhmä, poissa
Halmeenpää Hanna pj., Vihreä Liitto r.p:n valtuustoryhmä, poissa
Pahkala Eija pj., Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmä, poissa
Saari Hanna pj., Kansallinen Kokoomus r.p:n valtuustoryhmä
Alho Sirkka pj., Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmä
Untinen Jorma pj., Pro Kalajoki valtuustoryhmä, poissa
Suni Timo pj., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n valtuustoryhmä, poissa
Pernu Lek pj., Perussuomalaiset r.p:n valtuustoryhmä, poissa

Asiantuntijat
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja, johtoryhmä
Siirilä Esa, sivistysjohtaja, johtoryhmä
Raiman Marko, tekninen johtaja, johtoryhmä, poissa
Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö
Tarja Irva, toimistosihteeri, sihteeri


Käsitellyt asiat

Asia Otsikko

1 Ohjausryhmän järjestäytyminen
Valitaan ohjausryhmälle puheenjohtaja ja sihteeri ja sovitaan kokousmuistion tarkastamisesta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Ohjausryhmä:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä valittiin puheenjohtajaksi. Sihteerinä toimii toimistosihteeri Tarja Irva. Kokousmuistio tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 19.2.2016 sähköpostitse (Liite 1) Kalajoen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat (2), valtuutetut (2) sekä johtoryhmän henkilöt (4) ja Kalajoen kaupunginvaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajille sekä asiantuntijoille

Ohjausryhmä:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja voitiin aloitta asioiden käsittely esityslistan mukaisesti.

3 Kokousaikataulu vuodelle 2016
Keskusteltiin kokousaikataulusta ja todettiin aikataululliset haasteet. Jatkossa pyritään järjestämään kokoukset kaupunginhallituksen kokouspäiville.

Ohjausryhmä:
Seuraavaan kokoukseen 21.3.2016 tehdään esitys kokousaikataulusta.

4 Hankkeen tiedottamisesta sopiminen

Ohjausryhmä:
Päätettiin, että yhtenäiskoulun suunnittelun etenemisestä tiedotetaan
 1. kaupunginvaltuustolle joka kokouksen yhteydessä
 2. Kalajoen kaupungin verkkosivuilla (ylläpidosta vastaa Tarja Irva)
 3. omilla Facebook-sivuilla (keskustellaan asiasta kaupungin viestintäkoordinaattori Tiina Koivurannan kanssa)
 4. henkilöstölle koulujen johtajien kokouksien kautta
 5. oppilaille Pedanetin kautta
 6. medialle kaupunginhallituksen tiedottamisen yhteydessä.
Tiedotuksen vastuuhenkilöksi sovittiin hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi
Tiedotuksesta valmistellaan tarkempi suunnitelma seuraavaan kokoukseen (Anne Mäki-Leppilampi, Esa Siirilä)

5 Suunnitteluryhmät

Esa Siirilä esitteli suunnitteluryhmien kokoonpanot. Tarkennettiin ohjausryhmän edustajia: ohjausryhmän edustajat ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat.
Kokouksessa esiteltiin Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluryhmien jäsenet (Liite 2). Näiden työryhmien kokoonpanot ja tehtävät hyväksytty Khall 01.02.2016 § 25 ja SivLtk 4.2.2016 § 16

Työryhmiin esitettiin lisäksi:
Kodin ja koulun työryhmä: johtokuntien toisena edustajana Tiina Nevanperä, alakoulujen edustajaksi
Tila- ja aluesuunnitteluryhmä: Jukka Isopahkala, Janne Tölli, johtokuntien edustajina

Ohjausryhmä:
Ryhmien kokoonpanot viedään vahvistettavaksi kaupunginhallitukselle.

6 Arkkitehtisuunnittelun kilpailutus ja valintaprosessi

Talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo esitteli arkkitehtisuunnittelun kilpailutusprosessin tämän hetkistä tilannetta. Tekniselle palvelulle on jätetty seitsemän (7) ilmoittautumista tarjouskilpailuun. Heistä on valittu viisi (5), joille on lähetty tarjouspyyntö. Tarjoukset tulee jättää 16.3.2016 mennessä (Suunnittelutarjous, arkkitehti- ja pääsuunnittelija). Suunnitteluryhmän työ käynnistyy arkkitehtivalinnan jälkeen.

Suunnittelulle on varattu vuosi 2016. Tavoitteena saada kohde urakkalaskentaan vuodenvaihteessa 2016-2017.

Ohjausryhmä:
Merkittiin tiedoksi

 1. Muut asiat
 2. Seuraavaan kokoukseen valmistellaan tutustumiskäyntikohteet. Ehdotettiin kohteiksi Oulua (Kaakkuri, Kaukovainio, Kastelli, Ritaharju) ja Kauhajokea. Alustava aikataulu; 14.4 tai 15.4.2016). Ohjausryhmän lisäksi jäseniä muista ryhmistä mukaan tutustumismatkalle.
 3. Suunnitteluun on varattu talousarviossa 100.000 euroa, tavoitellaan laadullisesti hyviä tiloja, joiden käyttöaste on hyvä.


Seuraava kokous: Maanantai 21.3.2016 klo 17.00


Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluryhmät


Luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä
 1. Pekka Märsylä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 2. Raili Myllylä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 3. Juha Nivala, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
 4. Tarmo Hihnala, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
 5. Valtuustoryhmien puheenjohtajat; Erkki Aho, Veli Ainali, Hanna Halmeenpää, Eija Pahkala, Hanna Saari, Sirkka Alho, Jorma Untinen, Timo Suni, Lek Pernu
 6. Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja
Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata projektin etenemistä yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa. Se toimii koko projektin ajan rakennustöiden valmistumiseen saakka. Se kokoontuu päättämällään tavalla. Kaikki suunnitteluryhmän muistiot toimitetaan ohjausryhmälle tiedoksi. Ohjausryhmä määrittelee, kuinka projektin tiedotus järjestetään; missä tiedottaminen tapahtuu esim. projektin kotisivut ja kuka/ketkä tiedottavat.
Suunnitteluryhmä
 1. Jukka Puoskari, pj., kaupunginjohtaja
 2. Marko Raiman, tekninen johtaja
 3. Pääsuunnittelija, siht.
 4. Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja
 5. Esa Siirilä, sivistysjohtaja
 6. Riku Saksholm, rehtori
 7. Juho Silvasti, rehtori
 8. Teuvo Tuorila, rehtori
 9. Jouko Arvo JUKO ry:n edustaja
 10. Katriina Silvasti, opettajien edustaja
 11. Ville Kalliokoski, oppilaskuntien edustaja
Suunnitteluryhmä on projektin koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on vastata projektin toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Muut ryhmät toimittavat suunnitteluryhmälle työnsä loppuraportin ja muut suunnitteluryhmän mahdollisesti pyytämät selvitykset ja kannanotot. Se toimii koko projektin ajan rakennustöiden valmistumiseen saakka.
 1. Yhtenäiskoulun pedagoginen suunnittelu
 2. Teuvo Tuorila, pj., rehtori
 3. Riku Saksholm, rehtori
 4. Simo Törnvall, koulunjohtaja
 5. Esko Valikainen, koulunjohtaja
 6. Jari Ylikulju, rehtori, sivistystoimenjohtaja Merijärvi, asiantuntija
 7. Jouko Arvo, koulunjohtaja
 8. Juho Silvasti, rehtori
 9. Heidi Tirri, luokanopettaja, Pohjankylän koulu
 10. Marjo Märsylä, aineenopettaja, Merenojan koulu
 11. Jukka Ojala, asiantuntija
 12. Pentti Rautakoski, asiantuntija
Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se asettaa ne keskeiset opetukselliset ratkaisut ja tavoitteet, joiden avulla yhtenäiskoulun mahdollisuudet ja hyödyt toteutuvat. Uuden yhtenäiskoulun opetuskäytänteitä määrittäessään työryhmän tulee erityisesti huomioida oppimiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi yhteisöllisyys, oppilaiden ja henkilöstön viihtyvyys, oppilaiden osallisuus, koulupäivän toiminnallisuus/liikunnallisuus sekä digitalisaation mahdollisuudet. Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 6.5.2016. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä ja oppilaita työhön osallistaen.
 1. Oppimisen tuki ja oppilashuolto
 1. Pauliina Halla-Aho, pj., erityisopettaja
 2. Sari Ängeslevä, palvelupäällikkö
 3. Tanja Tiihonen, koulunkäyntiavustajien edustaja
 4. Heidi Pallari, kuraattorien edustaja
 5. Jyri Mäkinen, opettajien edustaja
 6. Päivi Alho, JHLn edustaja
 7. Teija Roukala, terveydenhoitaja
Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se määrittää yhtenäiskoulun oppilashuollon ja oppimisen tuen keskeiset suuntaviivat, keskeiset käytännön toimintaperiaatteet ja toimintatavat sekä esittää näkemyksensä tarvittavista resurssien uudelleenjärjestelyistä. Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 6.5.2016. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä työhön osallistaen.
 1. Kodin ja koulun yhteistyö
 2. Juha Nivala, pj., sivistyslautakunnan puh.joht.
 3. Sari Alajoki, sivistyslautakunnan jäsen
 4. Oppilaskuntien edustajat; Jasmine Ylitalo, Merenojan koulun edustaja, Jenni Jaatinen, alakoulujen edustaja
 5. Johtokuntien edustajat; Sirpa Soukka, Merenojan koulu, Tiina Nevanperä, alakoulujen edustaja
 6. Vanhempainyhdistysten edustaja, Henna Mäyrä
 7. Matti Laulainen, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja
 8. Maria Seppä, luokanopettaja
Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhtenäiskoulun ja huoltajien välisen yhteistyön ja viestinnän periaatteista ja toimintamuodoista. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä oppilaita, henkilöstöä ja huoltajia työhön osallistaen. Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 31.12.2017.
 1. Tila- ja aluesuunnitteluryhmä
 1. Esa Siirilä, pj., sivistysjohtaja
 2. Marko Raiman, tekninen johtaja
 3. Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö
 4. Riku Saksholm, rehtori
 5. Juho Silvasti, rehtori
 6. Jukka Isopahkala, Janne Tölli, koulujen johtokuntien edustajat
 7. Pääsuunnittelija
 8. Rakennesuunnittelija
 9. LVIS – suunnittelija
 10. Jouni Permi, työsuojeluvaltuutettu
 11. Terhi-Marika Ketola, ruokahuoltopäällikkö, asiantuntija
 12. Erja Tavasti, siivoustyönjohtaja, asiantuntija
 13. Jukka Stolp, kaupunginpuutarhuri, asiantuntija
Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys yhdessä suunnitteluryhmän kanssa yhtenäiskoulun tilaratkaisuista. Opetus- ja työskentelytilojen tulee olla toimivia, monikäyttöisiä/muuntuvia, turvallisia ja viihtyisiä. Työryhmä huomioi valmistelemassaan esityksessä eri- ikäisten oppijoiden tarpeet opetustilojen ja välituntialueiden osalta. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä suunnitteluryhmän kanssa. Työryhmän työ päättyy 31.12.2016.
 1. Johtamisen ja henkilöstöhallinnon suunnitteluryhmä
 2. Anne Mäki-Leppilampi, pj., hyvinvointipalvelujohtaja
 3. Mari Saari-Somero, henkilöstöjohtaja
 4. Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja
 5. Esa Siirilä, sivistysjohtaja
 6. Henkilöstön edustajat; Hanna Siltakoski (OAJ), Päivi Alho (JHL)
 7. Teuvo Tuorila, rehtori
Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmästä; nimikkeet, tehtäväkuvaukset, vastuualueet, palvelussuhteiden ehdot ja sijaistamisjärjestelyt. Esityksen tulee olla valmiina 31.5.2016.


Ei kommentteja: