tiistai 30. joulukuuta 2008

Kuntavaalien tulos ja suunniteltu luottamusmiespaikkajako Kalajoella
Vaalitulos Kalajoella

Kuntavaaleissa Kalajoella keskusta sai 35-paikkaiseen valtuustoon 18 valtuustopaikkaa ja äänistä 48,2 prosenttia (2297), kokoomus 6 paikkaa ja 16.6 prosenttia äänistä (792), Pro Kalajoki 5 paikkaa ja 14,7 prosenttia äänistä (699), vasemmistoliitto 2 paikkaa ja 7,7 prosenttia äänistä (369), kristilliset 2 paikkaa ja 5,2 prosenttia äänistä (250), SDP yhden paikan ja 4,6 prosenttia äänistä (220), vihreät yhden paikan ja 2,9 prosenttia äänistä (140). Äänioikeutettuja oli 7 173. Äänestysprosentti oli 66,7 %.

Vaalinen jälkeen on pidetty eri valtuustoryhmien edustajien kanssa yhteispalaveri ja on sovittu siitä, että pyritään sopimusratkaisuun paikkajaossa. Pro Kalajoki, Vasemmistoliitto, Kristilliset ja Vihreät ovat pitäneet palaverin, jossa he ovat päättäneet toimia yhteistyössä luottamusmiespakkajaossa. Tämä tarkoitta sitä, että heillä on valmius tehdä yhteenliittymä asiassa. SDP ei lähtenyt mukaan liittymään. Liittymäsopimusta ei allekirjoiteta jos jokainen ryhmä saa haluamansa paikat ilman liittymääkin.

Jaettavat paikat

Kalajoella on jaossa seuraavat luottamusmiespaikat: valtuuston puheenjohtaja, valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja 7 kaupunginhallituksen jäsenen paikkaa. Lisäksi kaupunginhallituksen edustajat nimetään eri lautakuntiin. Tällaisia lautakuntia ovat perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä. Ympäristölautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.
Maaseutulautakunta on lakkautettu ja sen sijaan on perustettu maataloustoimikunta, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.
Satamatomikunta on lakkautettu ja elinkein- ja maankäyttötoimikunta toimii myös satamalautakuntana. Näin on saatu valtaa keskitettyä tietyille henkilöille.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Suhteellisen vaalin lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Keskusvaalilautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Vaalitoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen.

Henkilöstöjaostossa on ollut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Työsuojelutoimikuntaan nimetään kolme jäsentä.

Kutsuntalautakuntaan nimetään yksi edustaja. Yläasteen ja lukion johtokunnassa on puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Pohjankylän, Rahjan, Etelänkylän, Mehtäkylän, Tavastin, Tyngän, Käännänkylän, Raution ja Pöllän ala-asteiden johtokunnissa on kussakin ollut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Kaupungin edustajia on seuraavissa yhteisöissä: Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kaksi edustaja, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen yksi jäsenen paikka, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa kolme paikkaa, Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto viisi edustajaa, Ylivieskan seutukunta seutuhallitus kolme edustajaa, Ylivieskan seutukuntavaltuusto viisi edustajaa, sosiaali- ja terveydenhuoltotiimi yksi edustaja,sivistystiimi yksi edustaja,nuorisotiimi yksi edustaja,liikuntatiimi yksi edustaja, kultturitiimi yksi edustaja, tekninen tiimi yksi edustaja, elinkeinotiimi yksi edustaja, maaseututiimi yksi edustaja,hallintotiimi yksi edustaja.Kerttu Saalasti säätiöön kaksi edustajaa.
Lisäksi on edustaja vanhusneuvostoon.

Osakeyhtiöissä seuraavat paikat: Jokilaaksojen Jäte Oy yksi, Kalajoen Hiekkasärkät Oy viisi paikkaa,Kalajoen Lämpö Oy yksi paikka, Keski-Pohjanmaan Komposti Oy yksi paikka,
Rahjan Puutavarakuivaamo Oy yksi paikka, MetsäSerla Oyj yksi paikka, Oy Vesikolmio yksi paikka, Vieskan Energia Oy yksi paikka, Kiinteistö Oy Kalajoen Linja-autoasema yksi´paikka, Kiinteistö Oy Kalajoen Kalajoentie 5 yksi paikka, Hiekkasärkät Golf Oy yksi paikka, Viihde-Särkät Oy yksi paikka, Kalajoen kylpylähotelli Oy yksi paikka.

Osuuskunnissa seuraavat paikat: Osuuskunta Valkeavesi yksi paikka, Osuuskunta Viexpo yksi paikka, Pohjanmaan Puhelinosuuskunta yksi paikka, Raution Vesiosuuskunta yksi paikka, Kalajoen Osuuspankki yksi paikka.

Muissa yhteisöissä: Kalajokiseudun matkailupalvelu yksi paikka, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan urheiluopistosäätiön valtuuskunta yksi paikka, Oulun Kauppakamari yksi paikka, Perämeren satamien neuvosttelukunta yksi paikka, Suomen Polartie yksi paikka, Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta yksi paikka, Oulun läänin pelastusliitto yksi paikka, Lomaliitto ry yksi paikka, Suomen Kotiseutuliitto yksi paikka, Kalajoen Kalastusmuseo ry yksi paikka,
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys yksi paikka, SPR:n Oulun piiri yksi paikka, Oksa-Massary yksi paikka, Pohjan- ja Vasankarin kylien jakokunta yksi paikka, Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopistoseura yksi paikka, Oulun läänin alueteattterin alueellinen neuvottelukunta yksi paikka, Pohjanmaan Kalastajainseurojen liitto yksi paikka, Jokilaaksojen eläinklinikka yksi paikka, Pyhäsalmen Seudun Tanssiopiston johtokunta paikka.

Suhteellinen vaalitapa

Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa Suomen lain mukaan sitä, että puolueet saavat kunnallisesta päätösvallasta eli jaettavista luottamusmiespaikoista vaaliessa saamiensa kannatuksen verran valtaa eli luottamusmiespaikkoja. Keskustan valtuutetut saavat näinollen 51,4 % vallasta, Kokoomus17,1 %, Liittouma 28,6 % ja SDP 2,9 %.

Kalajoen keskustan tulkinta suhteellisesta vaalitavasta

Kalajoen keskustan pankinjohtaja Eero Nevalainen on tehnyt oman laintulkintansa vaalilaista. Sen mukaan Kalajoen keskusta saa jokaisesta luottamuselimesta paikkoja seuraavasta: 1. paikka, 2 paikka, 3 paikka, 6. paikka, 7.paikka ja jaettu 9.paikka. Kokoomus saa 4. paikan ja 8. paikan, Pro Kalajoki 5. paikan ja kaikki muut jäisivät ilman paikkoja. Keskusta omien sanojensa mukaan kuitenkin armosta antaisi joitakin lautakuntapaikkoja omista paikoistaan Vasemmistoliitolle, Kristillisille, SDP:lle ja Vihreille. Mielestäni lain tulkinta on niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin olla voi.

Miten suhteellisuus lasketaan oikein?

Laitan vertausluvut järjestykseen sen mukaisesti kuin suhteellinen vaalitapa edellyttää. Sen mukaisesti eri ryhmät saavat valita luottamumiespaikkoja tässä järjestyksessä:
1. Keskusta 18
2. Liittouma (Pro Kalajoki, Vasemmistoliitto, Kristilliset, Vihreät) 10
3. Keskusta 9
4. Kokoomus 6
5. Liittouma 5
6. Keskusta 4,5
7. Keskusta 3,6
8. Liittouma 3,33

9. Kokoomus 3
10. Keskusta 3
11. Keskusta 2,57
12. Liittouma 2,5
13. Keskusta 2.25
14. Liittouma 2
15. Kokoomus 2
16. Keskusta 2
17. Keskusta 1,8
18. Liittouma 1,67
19. Keskusta 1,64
20. Kokoomus 1,5
21. Keskusta 1,5
22. Liittouma 1,7
23. Keskusta 1,38
24. Liittouma 1,25
25. Kokoomus 1,2
26. Keskusta 1,2
27. Keskusta 1,12
28. Liittouma 1.11
29. Keskusta 1.05
30. SDP 1
31. Liittouma 1
32. Kokoomus 1
33. Keskusta 0,94
34. Liittouma 0,92
35. Keskusta 0,9
36. Kokoomus 0.88
37. Keskusta 0.857
38. Liittouma 0,83
39. Keskusta 0.81
40. Keskusta 0.78
41. Liittouma 0,77
42. Kokoomus 0,75
43. Keskusta 0,75
44. Keskusta 0,72
45. Liittouma 0,71
46. Keskusta 0,69
47. Kokoomus 0,67
48. Keskusta 0,64
49. Keskusta 0,62
50. Kokoomus 0.60
51. Liittouma 0,59
52. Keskusta 0.58
53. Liittouma 0.56
54. Keskusta 0.56
55. Kokomus 0,55
56. Keskusta 0.54
57. Liittouma 0,53
58. Keskusta 0.53
59. Keskusta 0.51
60. SDP 0,50
61. Yhteenliittymä 0,50
62. Kokoomus 0,50
63 Keskusta 0.50

Suunniteltu paikkajako

Keskustan Raili Myllylä ( 81 ääntä) haluaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikan. Mikäli liittoumasopimus allekirjoitetaan valtuuston puheenjohtajuus jää liittoumalle. Koska liittoumasopimusta ei ole allekirjoitettu niin keskusta esittää valtuuston puheenjohtajaksi ensimmäisen kauden valtuutettua Miika Heikkilää (59 ääntä). Hän on monelle kalajokiselle uusi tuttavuus, mutta kun kerrotaan, että hän on entisen Kalajoen valtuuston puheenjohtajan Jouni Jyringin vävy, niin asialle löytyy selitys. Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi keskusta esittää Juhani Latukkaa (99 ääntä). Valtuuston toinen varapuheenjohtajan paikka tulee Pro Kalajoen Erkki Aholle (105 ääntä).

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaksi keskusta esittää rautiolaista Kullervo Niemelää (97 ääntä). Keskusta esittää muiksi kaupunginhallituksen jäseniksi varavaltuutettu Mikko Rahjaa (52 ääntä) Rahjankylästä, Tarmo Hihnalaa (59 ääntä) Tyngältä ja Anu Prittistä ( 58 ääntä) Kalajoen keskustasta. Yhden paikkansa keskusta antaa Vasemmistoliitolle. Vasemmistoliitto ehdottaa paikalle Sirkka Alho-Konua (101 ääntä). Pro Kalajoen edustajaksi kaupunginhallitukseen tulee Jorma Untinen (150 ääntä) ja Kokoomuksen edustajiksi ehdotetaan Hanna Saarta (79 ääntä) ja Tomi Reinikaista (201 ääntä).

Perusturvalautakunnan puheenjohtajuus "on sovittu" keskustan johtohenkilöiden toimesta Kokoomuksen Esko Valikaiselle (58 ääntä) Sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi keskusta esittää Juha Nivalaa ( 75 ääntä), teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi keskusta esittää Kaarlo Isokääntää (113 ääntä). Ympäristölautakunnan puheenjohtajuus on vielä avoin, mutta se kuuluu Pro Kalajoelle. Maaseututoimikunnan puheenjohtajuuden haluaa keskusta.
Lisäksi valitaan kaupunginhallituksen edustajat perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja ympäristölautakuntaan Lautakunnille varapuheenjohtajat ja jäsenet.
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta on erittäin tärkeä toimikunta ja siihen nimetään viisi jäsentä. Paikkajako on tällä hetkellä vielä pahasti kesken.

On otettava huomioon, että nämä paikkajaot ovat voimassa eräiltä osin vain vuoden. Hinkan liittyy Kalajokeen 1.1.2010. Himankalaisille on varattava merkittäviä luottamusmiespaikkoja. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Raili Myllylä haluaa siirtyä valtuuston puheenjohtajan paikalta kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi jotta voidaan varata entiselle Himangan kunnanjohtajalle Jorma Tikkaselle vuoden päästä valtuuston puheenjohtajan paikka. On todennäköistä, että Miika Heikkilän valtuuston puheenjohtajuus jää tässä vaiheessa vuoden mittaiseksi. Epäilen, että keskustan valtuustoryhmässä on käyty vilkas keskustelu asiasta.

Ei kommentteja: