keskiviikko 3. joulukuuta 2008

Kuntavetoinen golf Kalajoen tapaan


Kauppalehden 25.7.2007 uutisen mukaan Suomen golfkentät tarpovat tappioissa. Kauppalehden uutisen mukaan vain kolme kykeni positiiviseen nettotulokseen tilikausina 2005 ja 2006. Golfkentän lähistöllä pitää selvitysten mukaan asua noin 100 000 ihmistä, jotta golfkenttää voidaan pyörittää. Golfkentistä on ylitarjontaa Etelä-Suomessa ja Turun alueella. Keskimääräinen golf-osakkeen hinta on Suomessa tällä hetkellä 14 000 euroa. Menestyäkseen golfkentät vaativat runsaasti oheistoimintaa.

Yksi Suomen parhaista

Kalajoen Hiekkasärkkien alueella golfkentän rakentaminen oli poikkeuksellisen edullista, sillä maasto soveltui lähes sellaisenaan golfkentän pohjaksi sekä maisemaltaan että materiaaliltaan. Reitityksen saattoi tehdä dyynien keskelle ympäristön ehdoilla lähes tulkoon vain maan humuskerrosta kuorimalla. Vuonna 1998 rakennettiin ensimmäistä 9 reiän osuutta. 18 reiän kentän väylästön ja griinien rakentamiseen käytettiin rahaa 3,5 miljoonaa markkaa. Kastelujärjestelmän osuus tuosta summasta oli miljoona markkaa.Golf-kentän laajennusalueen suunnittelu käynnistettiin 14.8.2000 kunnanhallituksen päätöksellä § 193 mukaisesti. Laajennus kohdistui olemassa olevan kentän ja valtatie 8:n väliselle alueelle. Kentän ja sen lähialueiden suunnittelusta vastasi arkkitehti Pekka Sivula.Kalajoen golfkenttä oli vuoden 2003 rankinglistassa Suomen toiseksi parhaimmaksi rankattu kenttä. Onnistuneen rakentamisen mahdollisti ainutlaatuinen hiekkamaasto ja ammattitaitoinen suunnittelija arkkitehti Pekka Sivula.Kalajoen Hiekkasärkkien matkailulle golfkentän merkitys on suuri. Se on tärkeä osa Hiekkasärkkien matkailualuetta. Golfkentän lähialueelle on juuri nyt tullut 50 uutta tonttia myyntiin. Tonttien hinnat ovat 8000 – 10 000 euroa.

Hiekkasärkät Golf Oy

Hiekkasärkät Golf Oy on vastannut Kalajoen kentän rakentamisesta ja ylläpidosta. Yhtiön yhtiöjärjestys on hyväksytty perustamiskokouksessa 11.3.1991. Kaupparekisterin mukaan yritys on rekisteröity 17.7.1991. Osakepääoma on 965 000 markkaa ja se on täysin maksettu. Vähimmäispääoma on 450 000 markkaa ja enimmäispääoma 1.800 000 markkaa.Kalajoen kunta ja Hiekkasärkät Golf Oy tekivät 17.6.1992 vuokrasopimuksen 73 hehtaarin vuokra-alueesta 30 vuodeksi. Vuosivuokraksi määriteltiin 500 markkaa hehtaarilta. Vuokrasopimuksen allekirjoittivat kunnan puolesta kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski ja kunnansihteeri Pekka Ollila ja Hiekkasärkät Golf Oy:n puolesta Kalajoen silloinen kunnaninsinööri Paavo Soukka. Vuokrasopimusta on täydennetty vuokra-alueen 2:n osalta. Noin 4,2 hehtaarin suuruinen kenttäalue tilasta Heusalanranta RN:0 3:494. Vuokra-aika on 10 vuotta. Vuokraa tarkistetaan 10 vuoden kuluttua alkuperäisen vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä. Vuokrasopimuksen ovat allekirjoittaneet 28.3.2001 Kalajoen kunnanjohtaja Jukka Puoskari ja Hiekkasärkät Golf Oy:n puolesta yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Ojala. Kalajoen kunnanhallitus on hyväksynyt vuokrasopimuksen täydennyksen 26.3.2001.Kalajoen kunta ja Hiekkasärkät Golf Oy ovat tehneet 26.7.2001 sopimuksen, jonka mukaan Kalajoen kunta myöntää omavelkaisen takauksen Hiekkasärkkien Golf Oy:n Kalajoen Osuuspankista ottamalle 2.000 000 markan lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta. Lainan vastavakuutena on kiinteistöpanttioikeus heti nykyisten (29.3.2001) panttioikeuksien jälkeen. Hiekkasärkkien Golf Oy saa 10 000 markan ( 1681,88 euroa) myyntiprovisio-oikeuden 200 tontin osalta. Yhtiö käyttää myyntiprovision lainan lyhentämiseen. Kunnanvaltuusto käsitteli ko. asiaa kokouksessaan 29.3.2001 § 28. Tuolloin Vasemmistoliiton Anne Vierimaa esitti kunnanhallituksen esityksen hylkäämistä. SDP:n Timo Suni esitti kohdan kaksi poistamista esityksestä eli tonttien myyntiprovision poistamista. Äänestyksen jälkeen 29-6 kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

Kaupunki vahvasti mukana

Kalajoen kunta osti Hiekkasärkiltä 130 hehtaaria maata. Osa tästä alueesta vuokrattiin golfkentän tarpeisiin ja osa kaavoitettiin 72 huvilatontiksi. Näihin tontteihin sidottiin lainvastainen kytkykauppa golfosakkeista. Kustakin myydystä tontista kaupunki (silloinen kunta) antoi golfosakeyhtiölle 10 000 markan "palkkion", jolla lyhennettiin kahden miljoonan markan lainaa, jonka osakeyhtiö oli ottanut kentän laajennuksen rahoittamiseen. Kuntarahoituksen osuus alkuvaiheessa oli 450 000 markkaa, mikä käytettiin 1997-99 hankkeen käynnistymisvaiheessa. Lisäksi Kauppa- ja Teollisuusministeriön Työvoima- ja Elinkeinokeskus (TE) yritysosasto antoi hankkeeseen 569 000 markkaa. Kalajoella käytetty kytkykauppa on lainvastainen. Kytkykauppaa ei sovelleta enää uusiin tontteihin, joita nyt on myynnissä 50 kappaletta ja lisäksi myyntiin tulee vielä noin sata uutta tonttia kun maanhankinta ja kaavoitus ehtivät saada alueen myyntikuntoon.Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä lain pykälä on jäänyt huomiota vaille, kun Hiekkasärkät Golf Oy:n ja Kalajoen kaupungin toimintaa tarkastellaan. Kaupungin panostukset golfiin ovat tapahtuneet loputtoman laajalla skaalalla. Kysymys on ollut maankäytöstä ja muusta toiminnasta. Kalajoella poliittiset päätökset ylittävät Suomen lain. Minua häiritsee se, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on omavaltaisesti ja omin päin muuttanut Kalajoen kaupungin ja Hiekkasärkät Golf Oy:n vuokrasopimusta niin, ettei Hiekkasärkät Golf Oy maksa sopimuksessa sovittua vuokraa. Tässä on tarkastuslautakunnalla tarkistamisen paikka, sillä vaikka kaupunginjohtaja on juristi, niin hän ei saa ylittää toimivaltuuksiaan.

Kalajokilaakson Golf Oy pyörittää seuratoimintaa

Koko kierros vie aikaa 3,5 – 4,5 tuntia. Voi pelata myös puolikkaita. Kokeilun voi aloittaa rangella eli lyöntiharjoitteluradalla. Rangelle pääsee mätkimään korillisen palloja kahdella eurolla. Isolle kentälle pääsy vaatii golfin ajokortin eli niin sanotun Green gardin suorittamista. Golfin alkeiskurssi Kalajoella kestää kolme iltaa. Kurssilla opiskellaan peruslyöntejä: pitkiä ja lähilyöntejä. Samalla tutustutaan etikettiin eli toisten pelaajien huomioonottamiseen. Myös pelin säännöt ja turvallisuusseikat opitaan. Alkeiskurssin maksu Kalajoella on tänä kesänä ollut 120 euroa ja junioreilta 60 euroa. Hintaan sisältyy lainavälineet, harjoituspallot ja seitsemän pelilippua Par 3-kentille.

Yhtiön toiminnasta löytyy tietoa seuraavasta osoitteesta:http://www.kalajokilaaksongolf.fi/

Ei kommentteja: