keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Paskaputkinäytelmän ohjaajat – Kentala ja Puoskari?Kalajoen valtuutetuille pidettiin laskentotunti tiistaina 30.01.2007. Vesikolmio-asia oli uudelleen valtuustossa vailla vaadittuja selvityksiä. Alueellisen jäteveden tukkuyhtiön idean isä lienee Ylivieskan kaupungin tekninen johtaja Kari Kentala.

Kaikille Vesikolmio Oy:n osakkeille on laadittu samansisältöinen päätösesitys yhtiöittämisasiakirjojen hyväksymisestä sekä Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven jätevesipuhdistamoiden että Sievi – Ylivieska siirtoviemärin myymisestä Vesikolmio Oy:lle. Asia tulee mielenkiintoiseksi, kun katsoo Vesikolmio Oy:n hallituksen kokoonpanoa: Puheenjohtajana on Pasi Marjakangas Nivalasta, varapuheenjohtajana Jukka Linna Sievistä ja muina hallituksen jäseninä Sulo Hannula Alavieskasta, Jouni Jyrinki Kalajoelta, Kari Kentala Ylivieskasta ja Jukka Ruuska Haapajärveltä.

On kiistatonta, että Ylivieskan kaupungin tekninen johtaja Kari Kentala on toiminut samanaikaisesti Vesikolmio Oy:n hallituksen jäsenenä kun on valmistellut asioita Ylivieskan kaupungin teknisenä johtajana. Näin hän on toiminut esteellisenä asioiden valmistelussa.

Ylivieskan kaupunki "valtion haltuun"

Ylivieskan kaupunki täyttää kaikki kuusi kriteeriä, joiden mukaan valtiovalta valitsee selvitysmenettelyyn joutuvat 15 kuntaa. Siksi Ylivieskan kaupunki joutui selvitysmenettelyyn. Ylivieskan kaupungin talousluvut ovat karut. Kaupungin kokonaisvelkamäärä on 49 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti on 20,25. Talous edellyttää tiukkaa menokuuria ja sen kaupungintalolla olevat virkamiehet osaavat laskea ja tietävät. Nyt ei istuta kovin tiukasti omilla palleillakaan. Siksi monen on ryhdyttävä toimenpiteisiin oman tulevaisuutensa turvaamiseksi. Vesikolmio Oy:n toimitusjohtaja Esa Harju on jäämässä lähitulevaisuudessa eläkkeelle. Tämä on varmasti Kari Kentalan tiedossa.

Uusi jätevesiyhtiö joutuu ottamaan vähintäänkin 15 miljoonan euron lainan. Yhdeksi suurimmaksi takaajaksi on ilmoittautunut "valtion haltuun" otettu Ylivieskan kaupunki. Vaaditaanko Ylivieskan kaupungin takaukseen valtion lupa?

Tekniseltä lautakunnalta lausunto, mutta ei ympäristölautakunnalta

Kalajoen kaupunginhallitus ei pyytänyt lausuntoa paskaputkiasiassa Kalajoen ympäristölautakunnalta, vaikka ympäristölautakunnan johtosäännön mukaan ympäristölautakunta toimii kaupungin valvontaviranomaisena näissä asioissa. Puheenjohtaja Erkki Ahon mukaan lautakunnan jäsenten toiminta on ollut kiitettävää tasoa. Jos lautakunnalle olisi tullut lausuntopyyntö, niin asiat olisi selvitetty perinpohjin. Kaupunginjohtaja Puoskari, joka on myös kaupungin edustaja Vesikolmio Oy:n yhtiökokouksissa, halusi välttyä tältä menettelyltä.

Tekniseltä lautakunnalta kaupunginhallitus oli pyytänyt lausuman ja se oli päättänyt 5.6.2006 § 24, että Kalajoen kaupunginhallituksen tulee ottaa huomioon 1. vaihtoehtoiset ratkaisut mm. Kalajoki - Alavieskan yhteistyömallin, 2. jätevesipuhdistamoiden arvonmäärityksen, 3. kotipaikka-asian, 4. selvittää mahdollisen alueellisen jätevesipuhdistamon sijoituspaikan, 5. nykyisen henkilöstön aseman uudessa tilanteessa, 6. tulee huomioida puhtaan veden jakelusta vastaavien toimijoiden kannanotot, 7. että puhdasvesi- ja jätevesiyhtiöt ovat erillisiä yhtiöitä.

Puoskari viittasi kintaalla

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari viittasi kintaalla teknisen lautakunnan päätökselle. Suunnitelmaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn. Tekniseltä lautakunnalta pyydettiin uusi lausunto. Tekninen lautakunta päätti 01.11.2006 § 44 esittää kaupunginhallitukselle, että Kalajoen kaupunki jatkaa teknisen lautakunnan aiemmin (5.6.2006 § 24) esittämän lausunnon mukaisesti selvittämällä jäteveden käsittelyn vaihtoehtoiset mallit taloudellisine vaikutuksineen.Kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria tällaiset päätökset eivät miellyttäneet. Siksi hän esitteli kaupunginhallitukselle oman päätösesityksensä, mikä oli kokonaan toisenlainen kuin teknisen lautakunnan päätös. Näin kaupunginjohtaja Jukka Puoskari käveli myös teknisen lautakunnan ylitse. Kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginjohtajan esitys meni äänestykseen ja äänestyksen tulos oli 5-3 kaupunginjohtajan esityksen puolesta.

Asia tuotiin 19.12.2006 valtuuston käsittelyyn, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Latukka veti toimintavaltansa ylittäen asian pois valtuuston asialistalta. Oliko menettely lainvastainen teko? Valtuuston kokouksen pöytäkirja ei ollut kokouksen kulun mukainen. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että hallintojohtaja Pekka Ollila oli tietoisesti kirjannut päätöksen vääränsisältöiseksi.

Puhdistamoista selvitykset ja rikostutkinta

Kalajoki – Alavieska yhteispuhdistamon investointi- ja käyttökustannustarkastelusta on konsulttitoimisto Pöyry tehnyt selvityksen. Tätä selvitystä ei ole jaettu päättäjille. Kalajoen kaupunki on teettänyt selvityksen Kalajoen jätevesipuhdistamosta Skoy Suunnittelukeskus Oy:llä 12.5.2005. Tätäkään selvitystä ei ole jaettu päättäjille. Vesikolmio Oy teetti selvityksen kaikista puhdistamoista. Selvitys poikkesi jonkin verran muista selvityksistä ja totesi mm. Nivalan puhdistamon osalta, että se on alueen paras puhdistamo ja siellä on kapasiteetista vain ¼ osa käytössä. Selvityksen on tehnyt professori Esko Lakso. Vesikolmio Oy:n teettämän selvityksen tiedot ja niiden vuotaminen julkisuuteen oli niin rankka asia Vesikolmio Oy:lle, että se teki rikostutkintapyynnön asiasta. Nivala-lehti julkaisi osia tuosta kiusallisesta selvityksestä sivun kokoisessa jutussaan. Minäkin olen saanut nuo tiedot "yllättäen ja pyytämättä".

Kuntien välisen paskaputkikoalition kokous

Kokous pidettiin Kalajoen kaupungintalolla 22.1.2007. Paikalla olivat: Haapajärven kaupunginjohtaja Maija-Liisa Veteläinen, Nivalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Veikko Linna, Nivalan kaupunginjohtaja Pasi Marjakangas, Ylivieskan kaupunginjohtaja Asko Ojamäki, Sievin kunnanjohtaja Matti Johansson, Alavieskan kunnanjohtaja Hans Olander, Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä, Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Latukka, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Simo Kärjä, yhdyskuntainsinööri Markku Ojala ja hallintojohtaja Pekka Ollila. Ympäristölautakunnan puheenjohtajaa Erkki Ahoa ei oltu kutsuttu palaveriin.

Ohjesäännön mukaan käsiteltävä asia kuuluu Kalajoen kaupungissa ympäristölautakunnan toimialaan. Kokouksen alustajana toimi Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Muistion kokouksesta on laatinut Kalajoen hallintojohtaja Pekka Ollila.Tavoitteena näyttää olleen tuen hakeminen muilta koalition jäseniltä Kalajoen valtuutettujen nujertamiseksi. Voidaan sanoa, että joukossa tyhmyys tiivistyy.

Junttauskokouksessa virheelliset laskelmat

Kalajoen kaupungin hallintojohtaja Ollila oli kutsunut valtuustoryhmät junttauskokoukseen maanantaina 22.01.200 kello 19. Kokoukselle ei oltu tehty mitään esityslistaa. Kokouksen jälkeen oli kaupunginhallituksen kokous alkaen noin kello 22. Siellä päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 5-3 liittyä paskaputkikoalitioon. Asia tulee valtuuston käsittelyyn tiistaina 30.01.2007. Keskustan äänin asiaa ollaan junttaamassa lävitse, vaikka vaikutuksista ei ole mitään tietoa.

Mielestäni keskustan valtuutetut eivät perehdy riittävästi näihin asioihin ja heitä viedään kuin roskaämpäriä. He ovat kuuliaisia kuin Orellin Matin koira. Matti sanoikin, että hänen koirastaan tulisi hyvä valtuutettu, koska se on niin kuuliainen.Junttauskokouksessa yhdyskuntainsinööri Markku Ojala esitteli asiaa ja perusteli asiat virheellisesti ja myös laskelmat olivat virheellisiä. Kun näin Markku Ojalan laskelmat, niin pyysin puheenvuoron ja pyysin Markkua monistamaan minulle seuraavaksi aamuksi nuo laskelmat. Keskustan ryhmänjohtaja Aila Siirilä kiitteli noita laskelmia vuolain sanoin. Se on Ailan tyyli. Jos ei osaa muuta tehdä, niin ainakin voi kehua.

En ehtinyt hakea laskelmia seuraava aamuna, mutta sama päivänä sain Markulta sähköpostia, jossa hän valitteli vääriä laskelmiaan: "Mukana eilisen esitys ja korjattu esitys johtuen harmittavasta laskuvirheestä, josta olen pahoillani. Laskuvirhe vaikutti eniten esitykseni lopussa mainittuihin korotusprosentteihin". Laskelmassa 10 % oli muuttunut 40 %:ksi ja 30 % oli muuttunut 70 %:ksi! Laskelman virhe oli "ainoastaan" 100 000 euroa. Herää syystä kysymys, mihinkä tässä esityksessä voi yleensä luottaa?

Osuuskunta Valkeanveden ostotarjous

Osuuskunta Valkeavesi on jättänyt Kalajoen kaupungille ostotarjouksen ja neuvotteluiden käynnistämisesityksen Vesikolmio Oy:n osakkeista. Ostotarjous perustuu vesiosuuskuntien jo vuonna 2004 syntyneeseen yhteiseen näkemykseen Vesikolmio Oy:n omistuspohjan laajentamisesta vedenkuluttajien suuntaan. Ostotarjouksella ja sen julkistamisella on pyritty avaamaan rakentava keskustelu suunnitteilla olevan jätevesiyhtiön perustamisvaihtoehdoista. Kalajoen kaupunginhallitus on jättänyt kokonaan käsittelemättä Osuuskunta Valkeanveden ostotarjouksen. Tämäkin on lainvastainen teko. Osuuskunta Valkeavesi lähestyi asiassa suoraan myös kaikkia päättäjiä, joten tämä asia on tiedossa kaikilla päättäjillä, kun he ryhtyvät tekemään päätöstä. On käsittämätöntä, että juristikoulutuksen saanut kaupunginjohtaja elää kuin Suomen laki ei koskisi häntä lainkaan!

Ei kommentteja: