torstai 18. joulukuuta 2008

Rahalla strategiaa


Olin tiistaina 9.12.2008 Kylpylähotelli Sani Oy:n Aaltosalissa Finnish Consulting Groupin kutsumana Kalajoen seudun matkailustrategian välitarkastelun keskustelutilaisuudessa. Siellä esitetliin yhteenveto aikaisemmista strategioista ja keskusteltiin siitä, mitä konsulteilta odotetaan uuden strategiapäivityksen osalta. Strategiapäivitys liittyy Kalajoen matkailualueen kasvun turvaaminen ja sähköiset yhteistyökonseptit projektiin. Projektin hyväksytty toteutusaika on 1.12.2007 - 31.5.2010. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 300 000 euroa. Projektin toteuttaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän Kalajoen ammattiopiston matkailuistituutti ja Kalajoen kaupounki yhteistyönä. Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminnanjohtaja Mia Lahtinen Kalajoen Matkailu ry:stä ja jäseninä rehtori Seppo Tuomainen Kalajoen ammattiopisto Artemasta, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja elinkeinojohtaja Miia Himanka Kalajoen kaupungista sekä yrittäjä Hanna Saari Hiekkadyyni Oy:sta ja seutukuntajohtaja Timo Kiema Ylivieskan seutukunnasta. Pohjois-Pohjanmaan Liitto on nimennyt projektin valvojaksi Auli Suorsan. Projektilla on toimitilat Kalajoen Meriluontokeskuksessa.

Projektisuunnitelma

Projektin tarkoituksena on verkostoida alueen toimijat toimimaan yhteisesti laaditun ja ajantasaisen matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman mukaisesti. Matkailutoimijoiden verkoston toimintaan kehitetään käytännöön työkaluja jatkoa silmällä pitäen. Projektissa luodaan matkailustrategian ja sen toimenpideohjelman analysointi-, ylläpito- ja seurantajärjestelmä. Projektin aikana laaditaan matkailukeskuksen lähialueen kohteiden kehittämis-, toiminta- ja investointisuunnitelma sekä Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen kokonaisvaltainen sähköinen palvelustrategia. Kalajokimatkailu-sivustoa kehitetään matkailijoita monipuolisesti palvelevaksi portaaliksi, jonne mm. tietonsa ja kosivulinkkinsä saavat kaikki projektiin osallistumismaksulla sitoutuneet kohdealueen matkailuyrittäjät. Näin siis lukee projektisuunnitelmassa.

Kun tarkemmin perehdyin asiaan niin olisin voinut tehdä koko projektin käytännön toteutuksineen 25 000 - 30 000 eurolla. Nyt projekti yhteiskunnan toteuttamana maksaa 300 000 euroa. Haluan tuoda tämän selkeästi julki, koska olen huomannut, että projektien rahoitus ja toteutus sekä seuranta on yhteiskunnan kontrollin ulkopuolella.

Mistä on kysymys?

Kalajoen matkailustrategiassa minun oppini mukaan on selvitettävä

1. Missä olemme?
- voimat
- heikkoudet
- mahdollisuudet
- uhkatekijät
2. Minne aiomme mennä? Tavoitteet
3. Kuinka aiomme päästä perille? Keinot
4. Mitä tulee maksamaan?Rahoitus
5. Kuka ottaa vastuun? Vastuuhenkilöt

Keskeinen asia on matkailun markkinointi ja ennekaikkea sähköisten välineiden kuten internetin ja omien nettisivujen hyödyntäminen markkinoinnissa. Myös Kalajoen tapahtumakalenteri on sisällytettävä omille nettisivuille.
Tällä hetkellä on jo olemassa Kalajoen matkailun perustrategia, jonka käytännön toteutus on jäänyt vähäiseksi. Sieltä kuitenkin voidaan ottaa perusasioita päivitettävään strategiaan. Kaikkea ei tarvitse tehdä uudestaan. Minä painottaisin uusina asioina seuraavia asioita:

1.Tärkein asia on Kalajoen matkailun nettisivujen täydellinen uudistaminen siten, että kerrotaan eri palveluista, yrityksistä ja tapahtumista myös kuvin ja videoin. Erittäin tärkeää on sivujen helppokäyttöisyys ja se, että kaikille yrityksille ja tapahtumille luodaan samanlaiset markkinointimahdollisuudet.

2. Tapahtumakalenteri ja sen hyödyntäminen kuvin ja videoin

3. Kalajoen matkailua on kehitettävä toiminnallisesta puolelta siten, että kartoitetaan hiihtotunnelin ja palloiluhallin rakentaminen Hiekkasärkille. Katso valtuustoaloitteeni asiasta tästä blogista.

4. Kalajoen pienoismallin rakentaminen
Tavoitteena on rakentaa Kalajoen keskustan pienoismalli mahdollisesti 1900-luvun alun kartan perusteella. Tavoitteena on rakentaa pienoismallit taloista sekä täydentää pienoismallia kalajokisilla merkittävillä henkilöhahmoilla. Pienoismallilla tuotaisiin esille kalajokista rakennusperinettä sekä merkittäviä historiallisia tapahtumia.
Tavoitteena on tehtdä pienoismalli molemmin puolin Kalajokea alkaen entisen Kalajoen meijerin rakennuksesta Plassille päin merenrantaan saakka. Pienoismalli tekisi tunnetuksi kalajokista historiaa ja toimisi niin opetus- kuin matkailuinformaationa. Myös muista pienoismallin peruskohteen ulkopuolista historiallisesti merkittävistä rakennuksista voitaisiin tehdä erillinen osa pienoismallia.

5. Luontomatkailun päivitys ottaen huomioon meriluontokeskuksen ja metsäkeskuksen ohjelmat sekä muu luontoon liittyvä toiminta kuten luontopolut, linturetket, leirikoulut, saaristoretket jne.

6. Voidaan valita eri kohderymiä ja tehdä heille yksityiskohtaiset tarjouspaketit

Ei kommentteja: