keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Näin Kalajoella kilpailutetaan













Lauantai-iltana 28.6.2008 sain arvovaltaiselta taholta puhelinsoiton, jossa minulta tiedusteltiin, että tiedänkö minä Kalajoen kaupungin päättäjänä Kalajoen kaupungin omistaman yrityksen Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n kilpailuttamisesta. Soittajan mukaan Kalajoen Diakonaatti Oy:n toiminta loppuu 31.7.2008 Sanifani-kylpylän yhteydessä. Uudeksi yrittäjäksi on valittu kilpailutuksen perusteella Medirex Oy Kokkolasta. Sanoin soittajalle, että minulle asia on kokonaan uusi, mutta selvitän asian. Soitin jo lauantai-iltana Diakonaatti Oy:n johtajalle Riitta Puumalalle ja sovittiin tapaaminen maanantaiksi 30.6.2008 klo 10.00.

Kaupunginhallituksen päätös 21.4.2008

Kalajoen kaupunginhallitus oli käsitellyt Kalajoen kaupungin ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n välistä vuokrasopimusta. Kalajoen kaupunki oli pättänyt vuokrata ilman kilpailutusta Kalajoen kaupungin omistaman SaniFani Kylpyläkiinteistön Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle. Vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi 1.6.2008 alkaen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi vuosi. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Vuokra maksetaan kunkin kuukauden 10. päivään mennessä. Vuokran määrää ei ole määritelty ollenkaan.

Vuokrasopimus ja vuokrasopimusmenettely on siis ollut aika erikoinen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän elinkeinojohtaja Miia Himangan valmisteleman vuokrasopimuksen 21.4.2008. Tällaisen sopimuksen hyväksyminen on ollut mahdollista, koska keskustan kaupunginhallituksen jäsenet toimivat kumileimasimina. Jos he haluavat olla jatkossakin kultapossukerhon jäseniä heidän on osattava sanoa JOO. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että keskustan kaupunginhallituksen jäsenillä on kloonatut aivot. Se lienee valinnan edellytys.

Vuokrasopimuksen siirtämisen osalta kaupungihallituksen hyväksymään sopimukseen on kirjattu seuraava virke: Vuokralainen voi kuitenkin vuokrata vuokrakohteen tiloja edelleen, josta tulee ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt elinkeinojohtaja Miia Himangan valmisteleman esityksen Kalajoen Diakonaatti Oy:n määräaikaisen sopimuksen jatkumaan entisin ehdoin 31.5.2008 saakka. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt vuokrasopimusten siirron Day Spa Harmonyn ja V.I.P. Valentinon osalta 1.6.2008 alkaen siten, että vuokranantajaksi siirtyy tuolloin Kalajoen Hiekkasärkät Oy.
Näin vuokratulot tulevat Kalajoen kaupungin omistaman kiinteistön osalta Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle, joka on vuokrannut ne Kalajoen kaupungilta tuntemattomalla vuokrasummalla.

Erikoinen tarjouspyyntö

Kalajoen Hiekkasärkät Oy oli pyytänyt tarjouksia hyvinvointipalvelujen tuottajaksi Kalajoelle. Tarjouspyynnöt tuli jättää 16.6.2008 mennessä. Tarjouspyynnössä esitettiin toivomus, että valittava hyvinvointipalvelujen tarjoaja voi aloittaa toimintansa kylpyläkiinteistön hyvinvointiosastolla 1.8.2008. Tarjouspyynnössä kerrotaan, että toimijan valinnassa palvelujen toteuttamissuunnitelman ja sitoutumisen painoarvo on 70 % ja tarjottavan vuokran 30 %. Lisätietoja antavat Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Harri Vainioniemi puh. 0440 863 518 ja Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari puh. 044 4691 200.
Mitä tarjouspyynnöstä tulee selvitä?

Yleensä kun tarjousta pyydetään niin, että tarjouspyyntöasiakirjat on laadittava siten, että niistä yksiselitteisesti käy ilmi hankinnan sisältö, laatu, laajuus, hankinnan keskeiset ehdot ja hankintamenettelyn sisältö ja vaiheet. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella yritysten on voitava arvioida kiinnostustaan, soveltuvuuttaan ja mahdollisuuksiaan ehdokkaina tai tarjoajina.
Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittava kirjallisina. Näin turvataan ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön tiedonsaanti ja kohtelu.
Tarjouspyynnön tulee olla niin selkeä, että tarjouspyynnön perusteella annettavat tarjoukset ovat yhteismitalliset ja vertailukelpoiset.
Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n tarjouspyyntö ei täytä näitä perusperiaatteita tarjouksen pyytämisen osalta. Siksi on syytä epäillä, että tavoitteena on Kalajoen Diakonaatti Oy:n savustaminen pois kylpyläkiinteistöstä.
Tapaaminen Diakonaatti Oy:ssä

Kalajoen Hiekkasärkät Oy ja Kalajoen Diakonaatti Oy olivat tehneet 26.5.2008 kahden kuukauden mittaisen vuokrasopimuksen eli 1.6.-31.7.2008. Näin lyhyen vuokrasopimuksen tekeminen on käsittämätöntä, kun ajatellaan yrityksen toiminnan määrää ja laatua, henkilöstön määrää sekä omaisuusmassaa. Tämä sopimus olisi pitänyt Kalajoen kaupunginhallituksen 21.4.2008 päätöksen mukaan saattaa tiedoksi Kalajoen kaupunginhallituselle etukäteen. Näin ei ole toimittu. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä on yrityksen savustusoperaatio, mikä varmasti poikkeaa radikaalisti Kalajoen kaupungin yrittäjäystävällisestä politiikasta.
Keskustelun kuluessa kävi selkeästi ilmi se, että yrittäjät tunsivat, että heidät halutaan savustaa ulos keinoja kaihtamatta. Uudeksi yrittäjäksi oli valittu 1.8.2008 kokkolalainen Medirex Oy. Kalajoen Diakonatti Oy:llä on Valtiokonttorin kanssa sopimus kilpailutuksen perusteella hoitaa veteraaneja. Medirex Oy:ltä tällainen sopimus puuttuu. Näin veteraanien kuntoutus Kalajoella loppuu 31.7.2008 jos Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyy 14.7.2008 Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toiminnan, mitä on pidettävä hyvien tapojen vastaisena.

Lupasin Kalajoen Diakonaatti Oy:n toimitusjohtajalle selvittää asian perinpohjin. Minun oikeustajuni mukaan tarjouspyyntö ei täytä lainmukaisia kriteerejä. Menettelyä on kaikin puolin epäiltävä lainvastaiseksi. Kokkolalaisen Medirex Oy:n johtaja on Kokkolan kaupunginhallituksen keskustalainen jäsen. Onko kysymyksessä epäreilu kilpailu? Näinkö toimii On sovittu- menettely?

Tapaaminen elinkeinojohtajan kanssa

Kävin maanantaiaamuna 30.6.2008 yhdeksän aikoihin tapaamassa Kalajoen kaupungin elinkeinojohtaja Miia Himankaa. Hänelle oli yllätys se, että hänen valmistelemassaan sopimuksessa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n ja Kalajoen kaupungin välillä oli pykälä, jonka mukaan Kalajoen kaupunginhallitukselle on etukäteen ilmoitettava vuokralaisen muutoksesta. Elinkeinojohtaja Miia Himanka lupasi ottaa yhteyttä Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n tomitusjohtajaan Harri Vainioniemeen jotta tämä toimittaisi tarvittavat tiedot Kalajoen kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen. Kokous on 14.7.2008.
Soittelin myös kaupunginhallituksen jäsenille, jotka eivät muistaneet, että he ovat päättäneet Kalajoen kaupungin ja Kalajoen Diakonaatti Oy:n vuokrasopimuksen päättyvän 31.5.2008.
Tapaaminen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtajan kanssa

Tiistaina 1.7.2008 klo 9.40 kävin tapaamassa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtajaa Harri Vainioniemeä. Kuntalaki muuttui toukokuussa 2007 ja se mahdollisti myös valtuutettujen tiedonsaannin kunnallisista yhtiöistä. Pyysin Harri Vainioniemeltä yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjaa, jossa on päätetty kilpailuttamisesta. Harri Vainioniemi kertoi, ettei hän ole vielä tehnyt pykälää valmiiksi, koska yhtiön hallituksen kokous oli viime perjantaina eli 27.6.2008. Tarjoukset oli pitänyt toimittaa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle jo 16.6.2008 mennessä ja uusi yrittäjäkin oli jo valittu. Kuka muuten teki valinnan, kun yhtiön hallitus päätti kilpailuttamisesta vasta 27.6.2008? Toimitusjohtaja Vainoniemi kertoi, että he ovat hakemassa Diakonaatti Oy:n tiloihin todellista toimijaa. Siksi tiloihin on valittu kokkolalainen Medirex Oy. Vainoniemi lupasi laittaa tarvittavat tiedot Kalajoen kaupunginhallituksen seuraavaan 14.7.2008 kokoukseen.

Erkin kommentti

Koko prosessin takana on Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Se näkyy tarjouspyynnöstä. Kalajoen kaupunki oli vuokrannut kylpylätilat Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle joten Kalajoen kaupunginjohtajalla ei tämän jälkeen ole roolia asiassa, vaan asiassa hyväksynnän tai hylkäyksen tekee Kalajoen kaupunginhallitus, koska sille asiat on saatettava etukäteen tiedoksi.

Vuokratarjouspyyntö ei täytä lain vaatimuksia. Kysymyksessä on selkeä yrityksen savustaminen. Sitä osoittaa tarjouspyynnöt ja koko tarjousmenettely sekä asiasta päättäminen jälkikäteen. On syytä epäillä, että hyvä-veli-järjestelmän avulla löydettiin tiloihin keskustalainen yrittäjä. On syytä muistaa, että tarjouspyynnössä haettiin valittavaa yrittäjää. Kaikki merkit viittaavat siihen, että tällainen yrittäjä on nyt löytynyt tosin kaikkien hyvien tapojen vastaisesti. Miksi muita yritystiloja ei kilpailutettu? Miksi kilpailuttaminen kohdistettiin vain yhden yrityksen toimitilohin? Onko kysymykessä perustuslain vastainen menettely? Miksi Kalajoen kaupunki ei kilpailuta kylpylä Sanifanin tiloja? Kilpailuttaminen tulee ulottaa myös Sanifanin tiloihin kokonaisuudessaan. Tämä onkin vaikea asia Kalajoen kaupungin johtaville poliitikoille, jotka istuvat Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksessa ja nauttivat korkeista kokouspalkkioista. Kalajoen Hiekkasärkät Oy teki viime vuonna tappiota noin 200 000 euroa. Tämä oli jo kolmas tappiovuosi peräkkäin. Konkurssilta yhtiö pelastettiin siten, että Kalajoen kaupunki osti maata Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä 1,5 miljoonalla eurolla. Saman maa-alueen kunta myi Hiekkasärkät Oy:lle aikoinaan 675 000 markalla. Maan arvonnousu on huikeaa Kalajoella.


Ei kommentteja: