keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Vesikolmion toiminnan laajentaminen pois esityslistalta


Kalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 19.12.2006 klo 11.00.Esityslista koostui tärkeistä asioista. Keskustan ryhmäkokous oli käsitellyt maanantai-iltana yhtä asiaa klo 19.00 alkaen yli kolme tuntia ja päätynyt ratkaisuun, että asiaa ei vedetä listalta pois. Kun § 123 päätöstä vesikolmion toiminnan laajentamisesta alettiin käsitellä, niin ei voinut välttyä vaikutelmalta, että valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä alkoi "töniä" kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Latukkaa jotta tämä ilmoittaisi, että ko. asia vedetään pois valtuuston esityslistalta. Juhani Latukka tajusi tilanteen ja teki niin kuin Raili Myllylä halusi.

Menikö kaikki lain mukaisesti? Onko kaupunginhallituksen puheenjohtajalla oikeus vetää asia omalla päätöksellään pois kaupunginvaltuuston käsittelystä? Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä muisti kiitospuheessaan mainita vielä kokouksen lopuksi, että nyt varmaan muut kunnat kysyvät Kalajoen päättäjiltä, että voidaanko teihin enää luottaa. On todennäköistä, että nyt alkaa Keskustan joukoissa kova junttaus jotta kaupunginjohtajan päätös saadaan seuraavassa valtuustossa lävitse. Teknisen lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle oli, että asia selvitetään ensin.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ei ollut huomioinut omassa esityksessään lainkaan teknisen lautakunnan näkemystä asiassa.

Tiernapojat ja yrittäjien palkitseminen

Ennen valtuuston kokousta Mehtäkylän koulun tiernapojat esiintyivät valtuutetuille. Lisäksi ennen varsinaisen kokouksen alkua palkittiin kalajokiset vuoden 2006 yrittäjät Esa ja Riitta Fors, jotka omistavat Kalajoen Lattia ja Sisustus-yrityksen. Yritys on perustettu vuonna 1988 ja se työllistää yli kymmenen henkilöä.

Jokilaaksojen Jäte Oy

Erittäin kiistanalainen yritys on Jokilaaksojen Jäte Oy, joka aikanaan synnytettiin viranomaisten toimesta pihtisynnytyksellä ja suurella hälyllä. Yrityksen toimintaa on kritisoitu erittäin voimakkaasti. Nyt valtuustoille tuotiin päätettäväksi yrityksen 7 miljoonan euron takaus, josta Kalajoen kaupungin osuudeksi oli merkitty 619 931 euroa. Takaukselle ei ollut mitään vastavakuutta.

Käytin asiasta puheenvuoron ja totesin, että takaus on omavelkainen takaus, mikä tarkoittaa sitä, että Kalajoen kaupunginvaltuusto sitoutuu päätöksellään takaamaan koko 7 miljoonan euron velkasumman. Jos yritys tulee maksukyvyttömäksi niin takauksen maksaa se, joka on maksukykyisin. Kalajokilaakson kunnista vain Kalajoen talous on terveellä pohjalla. Siksi on suuri riski lähteä takaamaan tällaisia lainoja.

Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä tapaus on ennakkotapaus, sillä nyt annetaan ilman vakuuksia takaus yritykselle. Tämä merkitsee sitä, että kaikille muillekin yrityksille on annettava takauksia vastaavalla tavalla jos noudatetaan perustuslakia.Erikoista takauksessa on se, että päättäjät eivät tiedä tarkasti mihin raha käytetään. Esityslistan liitteenä on osakaskuntien omistusosuus ja takausosuus. Kalajoen osuudeksi on merkitty tuosta 7 miljoonasta eurosta 8,9 % eli 619 931 euroa. Osakkeiden määrä on 439. Esitys on harhaanjohtava. Tähän vipuun meni myös Keskustan ryhmänjohtaja Aila Siirilä, joka puheenvuorossaan totesi, että 619 931 ei ole niin kovin suuri summa. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, ettei Aila Siirilä ymmärtänyt mikä on omavelkainen takaus. Näin oli todennäköisesti koko Keskustan ryhmän osalla. Päätöksessä ei ole mitään asiapapereita, joilla todistetaan takauksen tarve ja kohde. Tällainen toiminta on sitä luottamusmiesten luottamusta parhaimmillaan. Kalajoen kaupungin edustajana Jokilaaksojen Jäte Oy:ssä on kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

Tasa-arvosuunnitelma äänestykseen - valtuustoaloite

Laki edellyttää kuntia laatimaan tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Kalajoen kaupungin tasa-arvosuunnitelma on hallintojohtaja Pekka Ollilan kirjaaman työryhmän tulos. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtuutettu Leena Isopahkala. Tasa-arvosuunnitelmassa oli lahjakkaasti sekoitettu juridiset käsitteet ja jäi vaikutelma, että tasa-arvosuunnitelma on tehty hihasta vetäen ja minusta tuntuu menetelmällä.Valtuustoryhmämme jäsen varatuomari Iivari Järvinen on tehnyt asiasta pro gradu-työn. Siksi hän juristina puuttui selkeisiin asiavirheisiin ja siihen, että suunnitelmasta puuttui kokonaan lain edellyttämä yhdenvertaisuussuunnitelma. Lisäksi suunnitelmasta puuttuivat toimenpiteet. Iivari esitti asian uutta valmistelua. Kannatin Iivarin esitystä. Myös työryhmän vetäjä Leena Isopahkala oli sitä mieltä, että asian valmistelua tulee jatkaa. Samoin työryhmän jäsen Sirkka Alho-Konu. Keskustan ryhmäjohtaja Aila Siirilä käytti puheenvuoron, että kaupunginhallituksen esitys on hyvä. Asia meni äänestykseen. Äänestystulos oli 17-15 ja kolme äänesti tyhjää. Kaupunginhallituksen esitys voitti. Tämä on tyypillistä keskustan politiikkaa. Iivarin kanssa mietittiin hetki asiaa. Iivari ryhtyi kirjoittamaan valtuustoaloitetta asiasta. Me muut viisi Pro Kalajoen valtuutettua allekirjoitimme valtuustoaloitteen, jolla haluttiin korjata puutteellinen tasa-arvosuunnitelma myös yhdenvertaisuuden osalta. Valtuustoaloitteet on käsiteltävä ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Näin asia saatiin varsin nopeaan uusintakäsittelyyn. Mielestäni tässäkin asiassa näkyi keskustalainen politiikka. Jos jonkun toisen puolueen edustaja esittää hyvän asian niin sitä ei voida kannattaa, koska sitä ei ole itse keksitty.

Budjettikäsittely

Budjetin osalla äänestettiin kahdesti. Ensin äänestettiin perheohjaajan toimesta. Kaupunginhallituksen esitys oli, että palkataan vain puolipäiväinen ohjaaja eli palkkakulut ovat 50 %. Vasemmistoliiton Sirkka Alho-Konu ja SDP:n Pirkko Nygård esittivät, että perheohjaajaksi palkataan kokoaikainen perheohjaaja, koska sen avulla säästetään kuluja. Olin samaa mieltä Sirkan ja Pirkon kanssa samoin kuin ryhmämme kaikki muut jäsenet sekä Kristillisten Veli Ainali. Asiasta suoritettiin äänestys. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 17-16, yksi äänesti tyhjää ja yksi oli poissa. Asia on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ilman kokopäiväistä perheohjaajaa emme tule toimeen. Tämäkin näyttää olevan keskustalaista politiikkaa, jossa järjen käyttö ei ole tärkein asia vaan puolueuskollisuus ja ryhmäkuri.

Toinen äänestys käytiin jääkiekkokaukalosta, mikä tuli budjettiohjelmaan hieman yllättäen. Jääkiekkokaukaloon oli varattu 85 000 euroa. Kalajoella on Pohjakylän koululla ja Vuorenkallion koululla vajaakäytössä olevat kaukalot. Välitöntä tarvetta uudelle kaukalolle ei siis ollut. Asia oli hoidettu enemmänkin hyvä-veli-periaatteella. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että asia oli tullut budjettiin kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin aloitteesta. Kaupunginjohtajan poika pelaa jääkiekkoa. Asiasta äänestettiin. Äänestystulos oli 23-11. Yksi äänesti tyhjää. Näin kaupunginhallituksen esitys voitti. Tyhjää äänestänyt oli jääkiekkomies Erkki Aho, joka ei halunnut ottaa kantaa asiaan.Kuntarahoituksen 50 000 euron osakkeiden ostoon ei kiinnitetty suurempaa huomiota. Akat kertoivat, että Kuntarahoituksen johtajana on Kalajoen kaupunginjohtajan veli.

Liikuntapainotteinen lukio

Käytin budjettipuheenvuoron, jossa totesin, että Oulun läänin investointiohjelmassa on vuodelle 2008 hiihtotunneli ja palloiluhalli, vaikka niitä ei ole merkitty Kalajoen kaupungin budjettiin. Totesin, että kaupunginhallitukselle on varattu hankemääräraha, jota voidaan käyttää asian selvittämiseen. Koska olen pienehkön ryhmän edustaja ja valtuustoaloitteen tekijä asiassa, niin sitä ei ole voitu merkitä budjettiin. Tämäkin on sitä keskustalaista politiikkaa. Perustelin vielä liikuntapainotteisen lukion tärkeyttä.Kokouksen lopussa sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä tuli luokseni ja pyysi katsomaan sopivan ajan jolloin voisimme keskustella asiasta ja ryhtyä kehittämään ajatustani liikuntapainotteisesta lukiosta. Se oli Esan mielestä erittäin hyvä. Kokouksen päätyttyä kiirehdimme jouluaterialle Tapion Tuvalle

Ei kommentteja: